Zamknij okno Drukuj dokument

XLVI sesja Rady Gminy Dopiewo

 

 O G Ł OS Z E N I E

 Zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się

w dniu 28 listopada 2005r. o godz. 1400    w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Dopiewie przy ul. Polnej 1.

 

Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo:

Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo
 3. Informacja o korespondencji, jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Przyjęcie protokółu  XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2004r. dot. budżetu Gminy na 2005r. Druk nr 365
 2. Projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dopiewo w 2006 roku. Druk nr 366
 3. Projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Dopiewo w 2006 roku. Druk nr 367
 4. Projektu uchwały w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Dopiewo w 2006 roku. Druk nr 368
 5. Projektu uchwały w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w 2006 roku. Druk nr 369
 6. Projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych obowiązującego na terenie gminy Dopiewo w 2006 roku. Druk nr 370
 7. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w Dopiewie. Druk nr 371
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gołuski.  Druk nr 372
 9. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2006 roku. Druk nr 373
 10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i  szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy. Druk nr 374
 1. Informacja z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami
 2. Odpowiedzi na wnioski złożone na poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Zapytania i wnioski radnych.
 4. Wolne głosy.
 5. Zakończenie XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-11-08 15:08:26
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-11-08 15:09:03
Ostatnia zmiana:2005-11-24 10:23:39
Ilość wyświetleń:1201