Uchwała Nr XXIV/318/20 RG Dopiewo z dnia 23.11.2020 r., ws. mpzp Gołuski, na południe od autostrady A2- etap I.