<>

Rada Gminy informuję, że w dniu 7 września 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

 

1.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.    Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewie, w rejonie ul. Ks. A. Majcherka.

3.    Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie, działka nr ewid. 285/17.

4.    Wnioski w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie, w rejonie ul. Wiejskiej i Ogrodowej.

5.    Funkcjonowanie Wytwórni Mas Bitumicznych w Dąbrowie w związku z COVID-19.