W dniach 23-27 czerwca 2003r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Prawa i Nadzoru, w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Urzędu Gminy w Dopiewie.

Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany Wójtowi Gminy Dopiewo.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3