W dniu 7 maja 2003r. zostałą przeprowadzona kontrola pozaplanowa interwencyjna przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu terenów w Zakrzewie.

Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany w dniu 7 maja 2003r. Wójtowi Gminy Dopiewo.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3