W dniu 20 kwietnia 2003r. zostałą przeprowadzona kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu pola należącego do "Animex - Wielkopolska S.A." w Konarzewie. Przemiotem oględzin była pryzma obornika o pow. ok. 1200-1300m2 w pobliżu miejscowości Zborowo.

Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany w dniu 30 kwietnia 2003r. Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3