W dniu 12 maja 2003r. miała miejsce kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura Poznań w zakresie stosowania ulg podatkowych przez organy gminy oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2001 - 2002.