W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr 114/3, 114/13 do 114/20, 115/1, 126/3, 126/6, 125 oraz 217/2.

Data uchwały:
2004-03-29

Numer uchwały:
196/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia