Rada Gminy informuje, że w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 1000 w placówkach oświatowych Gminy Dopiewo odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty.