W sprawie:
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2005 do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie

Data uchwały:
2005-01-31

Numer uchwały:
XXXIV/280/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia