Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Jak załatwić sprawę
    Formularze i karty usług (1)
        Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych ważne! (1)
        Referat Finansowy i Budżetu (14)
        Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (3)
        Referat Organizacyjno-Administracyjny (2)
        Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (7)
        Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (16)
        Referat Promocji i Rozwoju Gminy (4)
        Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (20)
        Urząd Stanu Cywilnego (22)
            KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych - USC ważne! (1)
    Pracownicy i komórki organizacyjne Urzędu (4)

Organy
    Rada Gminy (3)
        Stanowiska Rady Gminy (17)
        Komisje Rady Gminy (0)
            Protokoły z komisji Rady Gminy (0)
                Kadencja 2018-2023 (0)
                    Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa (7)
                    Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Dopiewo (6)
                    Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Gminy Dopiewo (6)
                    Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dopiewo (7)
                    Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dopiewo (2)
                    Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dopiewo (2)
            Kadencja 2018-2023 (38)
            Kadencja 2014-2018 (167)
            Kadencja 2010-2014 (111)
            Archiwum 2002-2006 (22)
            Komisje stałe Rady Gminy Dopiewo (2)
        Sesje Rady Gminy (0)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (0)
                Kadencja 2018-2023 (0)
                    2018 (3)
                    2019 (8)
                kadencja 2014-2018 (0)
                    2014 (3)
                    2015 (11)
                    2016 (11)
                    2017 (12)
                    2018 (8)
                kadencja 2010-2014 (0)
                    2010 (3)
                    2011 (16)
                    2012 (21)
                    2013 (19)
                    2014 (17)
                Kadencja 2006-2010 (0)
                    sesja 2006r. (3)
                    sesja 2007 (15)
                    sesja 2008 (14)
                    sesje 2009 (11)
                    sesje 2010r. (11)
                kadencja 2002-2006 (0)
                    sesja 2005r (15)
                    rok2006 (12)
            Wykaz imiennych głosowań radnych (0)
                Kadencja 2018-2023 (12)
            Kadencja 2018-2023 (12)
            Kadencja 2014-2018 (46)
            Kadencja 2010-2014 (63)
            Archiwum 2002-2006 (25)
            Transmisje z obrad Rady Gminy Dopiewo (0)
                Klauzula informacyjna - Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Dopiewo (1)
                Kadencja 2018-2023 (0)
        Komunikaty (1)
        Wybory uzupełniające ławników (2)
    Wójt Gminy (1)
        Sprawozdania z działalności (0)
            Kadencja 2018-2023 (8)
            Kadencja 2014-2018 (41)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                2014 (8)
                2013 (9)
                2012 (11)
                2011 (10)
        Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych (36)
        Interpelacje - Kadencja 2018-2023 (0)
            2018 (1)
            2019 (5)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (2)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Dopiewo (1)
        Oferty pracy jednostek organizacyjnych (1)
        Ogłoszenia jednostek organizacyjnych (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (1)
        Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok (1)
        Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok (1)
        Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok (1)
        Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (2)
        Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (2)
        Oferty na powierzenie zadania w 2013r. (1)
        Oferty na powierzenie zadania w 2014r. (2)
        Oferty na powierzenie zadania w 2015r. (1)
        Oferty na powierzenie zadania w 2016r. (5)
        Oferty na powierzenie zadania w 2017r. (5)
        Oferty na powierzenie zadania w 2018r. (11)
        Oferty na powierzenie zadania w 2019r. (8)
        Konkursy 2011 (0)
            I Konkurs 2011 (4)
            II Konkurs 2011 (3)
            III Konkurs 2011 (1)
        Konkursy 2012 (0)
            I Konkurs 2012 (3)
            II Konkurs 2012 (3)
        Konkursy 2013 (0)
            I Konkurs 2013 (5)
            II Konkurs 2013 (3)
            III Konkurs 2013 (3)
        Konkursy 2014 (3)
        Konkursy 2015 (3)
        Konkursy 2016 (3)
        Konkursy 2017 (3)
        Konkursy 2018 (3)
        Konkursy 2019 (3)
        Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na 2015 rok j (1)
        Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na 2016 rok (1)
        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2015 rok w Gminie Dopiewo (1)
        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2016 rok w Gminie Dopiewo (1)
        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2017 rok w Gminie Dopiewo (1)
        Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2018 rok w Gminie Dopiewo (1)
        Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków w ramach inicjatywy lokalnej (2)
    Jednostki pomocnicze - Sołectwa (0)
        Jednostki pomocnicze (1)
        Sołectwa Gminy Dopiewo (1)
        Statuty sołectw (2)
        Protokoły wyborcze z zebrań sołeckich (2)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (4)
    Petycje (0)
        Petycje - Wójt Gminy Dopiewo (0)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (6)
            Rok 2017 (5)
            Rok 2018 (9)
            Rok 2019 (3)
        Petycje - Rada Gminy Dopiewo (0)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (4)
            Rok 2017 (5)
            Rok 2018 (2)
            Rok 2019 (0)
    Przyznane przez Gminę wyróżnienia (0)
        2017 (3)
        2018 (3)
        2019 (2)
    Zgromadzenia publiczne (0)
        Rok 2017 (2)
        Rok 2018 (4)

Urząd Gminy
    Przetargi - gospodarka nieruchomościami (0)
        Ogłoszenia o przetargu (75)
        Rozstrzygnięcie przetargu (3)
        Archiwum ogłoszeń o przetargach (7)
        Archiwum rozstrzygnięć przetargów (0)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy (32)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (2)
        Wykazy nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego przeznaczonych do zamiany (5)
    Dokumentacje kontroli (0)
        2000 rok (4)
        2001 rok (3)
        2002 rok (4)
        2003 rok (9)
        2004 rok (5)
        2005 rok (3)
        2006 rok (4)
        2007 rok (3)
        2009 rok (15)
        2010 rok (3)
        2011 rok (1)
        2012 rok (7)
        2013 rok (1)
        2014 rok (1)
        2015 rok (7)
        2016 rok (5)
        2017 rok (5)
    Rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr uchwał Rady Gminy Dopiewo (0)
            Rejestr Uchwał Rady Gminy Dopiewo w kadencji 2014 - 2018 (1)
            Rejestr Uchwał Rady Gminy Dopiewo w kadencji 2010 - 2014 (1)
            Rejestr Uchwał Rady Gminy Dopiewo w kadencji 2006 - 2010 (1)
            Archiwum uchwał Rady Gminy Dopiewo - lata 2002-2006 (5)
        Rejestr stanowisk Rady Gminy Dopiewo (1)
        Rejestr zarządzeń (1)
        Rejestr skarg i wniosków (1)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Baza przedsiębiorców (1)
    Nabór na stanowiska urzędnicze (144)
    Oświata (2)
    Ogłoszenia (13)
    Obwieszczenia innych podmiotów (136)
    Ogłoszenia / Zawiadomienia innych podmiotów (57)
    Zarządzenia innych podmiotów (1)
    Komunalizacja mienia (1)

Zamówienia publiczne
    Zamówienia powyżej 30 000 euro (3)
        Ogłoszenia o zamówieniach (386)
        Archiwum - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (392)
        Archiwum ogłoszeń o wszczęciu postępowania (0)
            PN- budowa szkoły podstawowej w Dąbrówce (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (0)
                Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (0)
                Architektura (0)
                Elektryka (0)
                Instalacje sanitarne (0)
                Konstrukcja (0)
                Kuchnia (0)
                Oddymianie (0)
                Budowlany, przedmiary STWiORB (0)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (0)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert na dzień 28.12.2010r. (0)
                Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 (0)
                Odpowiedzi na pytania z 28.12.2010r. (0)
                Odpowiedzi na pytania z 13.01.2011r. (0)
            PN - Zagospodarowanie terenu przedszkola w Konarzewie (0)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1)
                Projekt architektura (1)
                Projekt drogowy (1)
                Projekt odwodnienia (1)
                Projekt oświetlenia (1)
                STWiORB (1)
                Przedmiary robót (1)
            PN - ZP.271.7.2011 Budowa oświetlenia drogowego w Skórzewie (0)
                Ogłoszenie (0)
                Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (0)
                Zadanie nr 1 (0)
                Zadania nr 2 (0)
                Zadanie nr 3 (0)
                Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (0)
            Numer ogłoszenia: 241971 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012, Nr sprawy ROA.271.36.2012 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...z przeznaczeniem na "Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne i Warsztaty Terapii Zajęciowej" (0)
                Zmiana tereminu składania ofert na dzień 11.12.2012r. (1)
                Odpowiedzi na pytania z dnia 29.11.2012r. (1)
                Ogłoszenie o zamówieniu (1)
                Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (1)
                Dokumentacja projektowa (1)
        Archiwum zawiadomień o wyborze oferty (33)
        Archiwum postępowń unieważnionych (0)
        Archiwum powiadomień o zawarciu umowy (13)
        Archiwum - Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania (8)
    Zamówienia poniżej 30 000 euro (7)
        Zaproszenie do złożenia oferty (54)
        Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy (29)
    Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro - OSP Zakrzewo (3)
    Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro - OSP Dopiewo (1)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Gminy Dopiewo (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Sesja I - 19.11.2018 (7)
            Sesja II - 03.12.2018 (14)
            Sesja III - 17.12.2018 (12)
            Sesja IV - 28.01.2019 (17)
            Sesja V - 25.02.2019 (21)
            Sesja VI - 25.03.2019 (11)
            Sesja Nadzwyczajna VII - 05.04.2019 (1)
            Sesja VIII - 29.04.2019 (15)
            Sesja IX - 27.05.2019 (18)
            Sesja X Uroczysta - 04.06.2019 (1)
            Sesja XI - 24.06.2019 (9)
            Sesja XII - 29.07.2019 (24)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Sesja I - 27.11.2014 (2)
            Sesja II - 01.12.2014 (13)
            Sesja III - 11.12.2014 (14)
            Sesja IV - 13.01.2015 (10)
            Sesja V - 12.02.2015 (15)
            Sesja VI - 30.03.2015 (21)
            Sesja VII - 27.04.2015 (12)
            Sesja VIII - 25.05.2015 (5)
            Sesja IX - 29.06.2015 (20)
            Sesja X - 31.08.2015 (22)
            Sesja XI - 28.09.2015 (22)
            Sesja XII - 26.10.2015 (18)
            Sesja XIII - 23.11.2015 (17)
            Sesja XIV - 14.12.2015 (13)
            Sesja XV - 01.02.2016 (14)
            Sesja XVI - 29.02.2016 (16)
            Sesja XVII - 21.03.2016 (13)
            Sesja XVIII - 25.04.2016 (18)
            Sesja XIX - 30.05.2016 (11)
            Sesja XX - 27.06.2016 (13)
            Sesja XXI - 29.08.2016 (17)
            Sesja XXII - 26.09.2016 (7)
            Sesja XXIII - 24.10.2016 (14)
            Sesja XXIV - 21.11.2016 (16)
            Sesja XXV - 19.12.2016 (9)
            Sesja XXVI - 30.01.2017 (18)
            Sesja XXVII - 27.02.2017 (8)
            Sesja XXVIII - 27.03.2017 (11)
            Sesja Nadzwyczajna XXIX - 10.04.2017 (2)
            Sesja XXX - 24.04.2017 (9)
            Sesja XXXI - 29.05.2017 (11)
            Sesja XXXII - 26.06.2017 (8)
            Sesja XXXIII - 31.07.2017 (13)
            Sesja XXXIV - 25.09.2017 (14)
            Sesja XXXV - 23.10.2017 (15)
            Sesja XXXVI - 20.11.2017 (36)
            Sesja XXXVII - 18.12.2017 (8)
            Sesja XXXVIII - 29.01.2018 (15)
            Sesja XXXIX - 26.02.2018 (22)
            Sesja XL - 26.03.2018 (22)
            Sesja XLI - 23.04.2018 (18)
            Sesja XLII - 28.05.2018 (12)
            Sesja XLIII - 25.06.2018 (26)
            Sesja XLIV - 09.08.2018 (14)
            Sesja XLV - 12.09.2018 (15)
            Sesja XLVI - 15.10.18 (12)
        Kadencja VI 2010-2014 (0)
            sesja I - 2.12.2010 r. (2)
            sesja II - 10.12.2010 r. (5)
            sesja III - 29.12.2010 r. (8)
            sesja IV - 28.01.2011 r. (14)
            sesja V - 28.02.2011 r. (12)
            sesja VI - 28.03.2011 r. (13)
            sesja VII - 27.04.2011 r. (7)
            sesja VIII - 30.05.2011 r. (7)
            sesja IX - 27.06.2011 r. (14)
            sesja X - 8.08.2011 r. (1)
            sesja XI - 23.08.2011 r. (13)
            sesja XII - 25.08.2011 r. (6)
            sesja XIII - 26.09.2011 r. (11)
            sesja XIV - 27.10.2011 r. (15)
            sesja XV - 28.11.2011 r. (13)
            sesja XVI - 30.11.2011 r. (2)
            sesja XVII - 19.12.2011 r. (1)
            sesja XVIII - 21.12.2011 r. (3)
            sesja XIX - 29.12.2011 r. (11)
            sesja XX - 03.01.2012 r. (1)
            sesja XXI - 30.01.2012 r. (7)
            sesja XXII - 6.02.2012 r. (2)
            sesja XXIII - 27.02.2012 r. (11)
            sesja XXIV - 19.03.2012 r. (1)
            sesja XXV - 26.03.2012 r. (7)
            sesja XXVI - 2.04.2012 r. (3)
            sesja XXVII - 26.04.2012 r. (12)
            sesja XXVIII - 16.05.2012 r. (1)
            sesja XXIX - 28.05.2012 r. (5)
            sesja XXX - 25.06.2012 r. (8)
            sesja XXXI - 3.07.2012 r. (2)
            sesja XXXII - 23.07.2012 r. (1)
            sesja XXXIII - 30.07.2012 r. (13)
            sesja XXXIV - 24.09.2012 r. (13)
            sesja XXXV - 29.10.2012 r. (17)
            sesja XXXVI - 2.11.2012 r. (1)
            sesja XXXVII - 12.11.2012 r. (1)
            sesja XXXVIII - 26.11.2012 r. (9)
            sesja XXXIX - 5.12.2012 r. (1)
            sesja XL - 13.12.2012 r. (4)
            sesja XLI - 10.01.2013 r. (3)
            sesja XLII - 4.02.2013 r. (14)
            sesja XLIII - 25.02.2013 r. (12)
            sesja XLIV - 26.03.2013 r. (5)
            sesja XLV - 22.04.2013 r. (12)
            sesja XLVI - 27.05.2013 r. (8)
            sesja XLVIII - 26.06.2013 r. (15)
            sesja XLIX - 29.07.2013 r. (7)
            sesja L - 1.08.2013 r. (2)
            sesja LI - 19.09.2013 r. (1)
            sesja LII - 24.09.2013 r. (1)
            sesja LIII - 30.09.2013 r. (11)
            sesja LIV - 15.10.2013 r. (1)
            sesja LV - 28.10.2013 r. (16)
            sesja LVI - 12.11.2013 r. (1)
            sesja LVII - 25.11.2013 r. (10)
            sesja LVIII - 11.12.2013 r. (5)
            sesja LIX - 23.12.2013 r. (3)
            sesja LX - 20.01.2014 r. (1)
            sesja LXI - 27.01.2014 r. (10)
            sesja LXII - 17.02.2014 r. (2)
            sesja LXIII - 24.02.2014 r. (8)
            sesja LXIV - 24.03.2014 r. (17)
            sesja LXV - 10.04.2014 r. (1)
            sesja LXVI - 28.04.2014 r. (9)
            sesja LXVII - 12.05.2014 r. (3)
            sesja LXVIII - 26.05.2014 r. (8)
            sesja LXIX - 9.06.2014 r. (2)
            sesja LXX - 12.06.2014 r. (4)
            sesja LXXI - 25.06.2014 r. (6)
            sesja LXXII - 30.06.2014 r. (2)
            sesja LXXIII - 18.08.2014r. (5)
            sesja LXXIV - 04.09.2014r. (13)
            sesja LXXV - 17.09.2014r. (2)
            sesja LXXVI - 25.09.2014r. (11)
            sesja LXXVII - 27.10.2014r. (11)
        Archiwum uchwał 2006-2010 (0)
            I sesja -27 XI 2006 (7)
            III sesja - 18 XII 2006 (6)
            IV sesja - 28 XII 2006 (9)
            V sesja - 29 I 2007 (9)
            VI sesja - 26 II 2007 (3)
            VII sesja - 26 III 2007 (9)
            VIII sesja - 23 IV 2007 (9)
            IX sesja - 28 V 2007 (11)
            X sesja - 25 VI 2007 (7)
            XI sesja - 25 VI 2007 (1)
            XII sesja - 27 VIII 2007 (10)
            XIII sesja - 11 IX 2007 (1)
            XIV sesja - 24 IX 2007 (8)
            XV sesja - 29 X 2007 (9)
            XVI sesja - 26 XI 2007 (6)
            XVII sesja - 17 XII 2007 (6)
            XVIII sesja - 20 XII 2007 (2)
            XIX sesja - 28 I 2008 (0)
            XX sesja - 25 II 2008 (7)
            XXI sesja - 31 III 2008 (4)
            XXII sesja - 28 IV 2008 (4)
            XXIII sesja - 12 V 2008 (1)
            XXIV sesja - 26 V 2008 (7)
            XXV sesja - 16 VI 2008 (5)
            XXVI sesja - 23 VII 2008 (6)
            XXVII sesja - 25 VIII 2008 (4)
            XXVIII sesja - 22 IX 2008 (3)
            XXIX sesja - 27 X 2008 (14)
            XXX sesja - 24 XI 2008 (15)
            XXXI sesja - 22 XII 2008 (7)
            XXXII uroczysta sesja - 28 XII 2008 (1)
            XXXIII sesja - 2 II 2009 (8)
            XXXIV sesja - 2 III 2009 (6)
            XXXXV sesja - 30 III 2009 (12)
            XXXVI sesja - 27 IV 2009 (6)
            XXXVII sesja - 25 V 2009 (8)
            XXXVIII sesja - 15 VI 2009 (16)
            XXXIX sesja - 24 VIII 2009 (14)
            XL sesja - 28 IX 2009 (12)
            XLI sesja 26 X 2009 (14)
            XLII sesja - 30 XI 2009 (9)
            XLIII sesja - 29 XII2009 (11)
            XLIV sesja 25 I 2010 (8)
            XLV sesja - 1 III 2010 (9)
            XLVI sesja 29 III2010r (5)
            XLVII sesja 26 IV 2010r. (5)
            XLVIII sesja - 17 V 2010 (6)
            XLIX uroczysta sesja - 24 V 2010r (1)
            L sesja - 31 V 2010 (6)
            LI sesja - 21 VI 2010 (5)
            LII sesja - 26 VII 2010 (6)
            LIII sesja - 30 VIII 2010 (3)
            LIV sesja - 27 IX 2010 (10)
            LV sesja - 25X2010 (16)
        Archiwum uchwał 2002-2006 (0)
            I sesja (7)
            II sesja (6)
            III sesja (5)
            IV sesja (10)
            V sesja (6)
            VI sesja (19)
            VII sesja (7)
            VIII sesja (7)
            IX sesja (12)
            X sesja (8)
            XI sesja (13)
            XII sesja (1)
            XIII sesja (14)
            XIV sesja (1)
            XV sesja (6)
            XVI sesja (1)
            XVII sesja (6)
            XVIII sesja (8)
            XIX sesja (6)
            XX sesja (7)
            XXI sesja (2)
            XXII sesja (2)
            XXV sesja (1)
            XXVII sesja (1)
            XXVIII sesja (2)
            XXIX sesja (15)
            XXXsesja (2)
            XXXI sesja (12)
            XXXII sesja (10)
            XXXIII sesja (13)
            XXXIV sesja (16)
            XXXV sesja (17)
            XXXVI sesja (15)
            XXXVII sesja (13)
            XXXVIII sesja (1)
            XXXIX sesja (6)
            XL sesja (10)
            XLI sesja (7)
            XLII sesja (1)
            XLIII sesja (6)
            XLIV sesja (10)
            XLV sesja (5)
            XLVI sesja (9)
            XLVII sesja (1)
            VLVIII sesja (7)
            VLIX sesja (15)
            L sesja (1)
            LI sesja (2)
            LII sesja (2)
            LIII sesja (3)
            LIV sesja (12)
            LV sesja (16)
            LVI sesja (15)
            LVII sesja (8)
            LIX sesja (10)
            LX sesja (11)
            LXI sesja (0)
    Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo (0)
        Kadencja VIII (2018-2023) (82)
        Kadencja VII (2014-2018) (442)
        kadencja VI (2010-2014) (181)
        Archiwum (kadencja 2006-2010) (185)
    Finanse gminy (0)
        Budżet gminy (0)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (3)
            2009 (2)
            2010 (5)
            2011 (3)
            2012 (3)
            2013 (3)
            2014 (3)
            2015 (3)
            2016 (4)
            2017 (6)
            2018 (5)
            2019 (3)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            2015 (3)
            2016 (2)
            2017 (3)
            2018 (2)
            2019 (3)
        Sprawozdawczość budżetowa (0)
            2014 (5)
            2015 (0)
                I kwartał (5)
                II kwartał (5)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (7)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2015 rok (1)
            2016 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (6)
                Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2016 rok (1)
            2017 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (6)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2017 rok (1)
            2018 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (6)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 (1)
            2019 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (23)
        Dług publiczny (12)
        Mienie komunalne (7)
        Podatki i opłaty lokalne (17)
            Uchwały podatkowe 2019 (13)
        Ulgi w spłacie podatków i opłat (30)
        Sprawozdawczość finansowa (0)
            2018 rok (0)
                Gmina Dopiewo (5)
                Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie (0)
                Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach (4)
                Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu (4)
                Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (4)
                Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie (4)
                Przedszkole Publiczne "Leśne Duszki" w Zakrzewie (4)
                Przedszkole Publiczne "Mądra Sowa" w Konarzewie (4)
                Przedszkole Publiczne "Iskierki" w Skórzewie (4)
                Żłobek w Skórzewie (4)
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (0)
                Urząd Gminy w Dopiewie (4)
    Statuty (4)
    Strategie i plany rozwoju lokalnego (3)
        Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dopiewo (3)
    Ochrona środowiska (0)
        Plany / Programy (10)
        Regulaminy (7)
        2006 (78)
        2007 (99)
        2008 (10)
        2009 (37)
        2010 (15)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.36.2010 (3)
        2011 (16)
        2012 (45)
        2013 (24)
        2014 (14)
            Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.21.2014 (5)
        2015 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2015 (3)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.3.2015 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.9.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2015 (4)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.13.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.15.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.20.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.22.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.25.2015 (1)
            Numer sprawy : RPPiOS.6220.18.2015 (1)
        2016 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2016 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2016 (10)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2016 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2016 (11)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2016 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.13.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2016 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.18.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.19.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.21.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.99.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.227.2016 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.245.2016 (3)
        2017 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.3.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.7.2017 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.15.2017 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2017 (16)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.17.2017 (17)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.38.2017 (1)
        2018 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.7.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.10.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2018 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2018 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2018 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.18.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.19.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.20.2018 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.22.2018 (8)
        2019 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2019 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.3.2019 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2019 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2019 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2019 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.7.2019 (4)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2019 (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
    Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
        2009 (17)
        2010 (218)
        2011 (148)
        2012 (193)
        2013 (144)
        2014 (122)
        2015 (224)
        2016 (229)
        2017 (192)
        2018 (204)
        2019 (122)
    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (0)
        Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (7)
        Opracowywane (0)
            MPZP dla miejscowości Dąbrowa (0)
                Dąbrowa - rejon ul. Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307 (2)
                Dąbrowa - rejon ul. Leśnej (5)
                Dąbrowa - rejon ulicy Leśnej (3)
                Dąbrowa - rejon ulic Leśnej i Borówkowej (1)
                Dąbrowa - rejon ulicy Leśnej, Topolowej, Orzechowej i Agrestowej (2)
                Dąbrowa - rejon ulicy Piaskowej i Szkolnej (2)
                Dąbrowa - rejon ulicy Piaskowej i Szkolnej, gminy Dopiewo, w zakresie działki o nr ewid. 423/1 (2)
                Dąbrowa - rejon ulicy Pszczelej, gmina Dopiewo, (2)
                Dąbrowa - teren w rejonie ulic Sadowej i Działkowej (2)
                Dąbrowa - rejon ulicy Szafirowej i Wiejskiej (1)
                Dąbrowa - rejon ulicy Szkolnej, Tęczowej, Błękitnej i Słonecznej (2)
                Dąbrowa - rejon ulic Wiejskiej i Leśnej (2)
                Dąbrowa - teren pomiędzy ul. Wiejską a Poprzeczną (2)
                Dąbrowa - rejon drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11 (4)
            MPZP dla miejscowości Dąbrówka (0)
                Dąbrówka - działka o nr ewid. 37/4 (1)
                Dąbrówka - rejon ulicy Botanicznej (1)
                Dąbrówka - rejon linii Kolejowej (2)
                Dąbrówka - rejon ulicy Komornickiej (3)
                Dąbrówka - rejon ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2 (3)
                Dąbrówka - teren pomiędzy ul. Komornicką i Piastowską (5)
                Dąbrówka - rejon ul. Poznańskiej, działka nr 18/5 (2)
                Dąbrówka - rejon ul. Widok (1)
                Dąbrówka - teren wzdłuż linii kolejowej (3)
                Dąbrówka - rejon ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 1/79, gmina Dopiewo, (1)
            MPZP dla miejscowości Dopiewiec (0)
                Dopiewiec - teren dla działki o nr ewid. 192/98 (2)
                Dopiewiec - teren przy drodze powiatowej Dopiewiec - Konarzewo (2)
                Dopiewiec - dla działki o nr ewid. 106/22 (2)
                Dopiewiec - teren pomiędzy ulicą Szkolną a linią kolejową (1)
                Dopiewiec - rejon ulicy Wierzbowej i Wichrowej (2)
            MPZP dla miejscowości Dopiewo (0)
                Dopiewo - rejon ul. Deszczowej (3)
                Dopiewo - rejon ul. Ks. A. Majcherka i Więckowskiej (1)
                Dopiewo - rejon ul. Leśnej, Niecałej i Polnej (4)
                Dopiewo - rejon ul. Łąkowej i Wyzwolenia (3)
                Dopiewo - rejon ul. Łąkowej i Wyzwolenia II (1)
                Dopiewo - rejon ul. Ogrodowej i Młyńskiej - Etap A (1)
                Dopiewo - rejon ulicy Ogrodowej i Młyńskiej - etap B (3)
                Dopiewo - rejon ulicy Szkolnej i Poznańskiej (3)
                Dopiewo - rejon ulicy Szkolnej i Poznańskiej- część B (2)
                Dopiewo - rejon ulicy Świętojańskiej (1)
                Dopiewo - teren w rejonie ulicy Trzcielińskiej (2)
                Dopiewo - rejon ul. Trzcielińskiej, działki 761/2, 761/4 i 761/5 (3)
                Dopiewo - rejon ulicy Więckowskiej (3)
                Dopiewo - rejon ulicy Wiśniowej i Bukowskiej (3)
                Dopiewo - rejon ul. Wysokiej (2)
                Dopiewo - teren w rejonie ul. Wyzwolenia i Kolejowej (2)
                Dopiewo - rejon ul. Więckowskiej - część B (1)
            MPZP dla miejscowości Drwęsa (0)
                Drwęsa - rejon drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulic Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo, (4)
            MPZP dla miejscowości Fiałkowo (0)
                Fiałkowo - terenu przy drodze powiatowej Dopiewo - Więckowice. (3)
                Fiałkowo - teren przy drodze powiatowej Dopiewo - Więckowice (3)
            MPZP dla miejscowości Gołuski (0)
                Gołuski - działka nr ewid. 201 (2)
                Gołuski - rejon ulicy Osiedle Leśne (2)
                Gołuski - rejon ulicy Szkolnej (2)
                Gołuski - rejon trasy S-11 i drogi powiatowej Plewiska - Gołuski (2)
                Gołuski - teren w rejonie autostrady A2 oraz ulic Szkolnej, Starowiejskiej i Lipowej (1)
                Gołuski - teren w rejonie ul. Dopiewskiej (2)
                Gołuski - teren na południe od autostrady A2 (1)
                Gołuski - rejon ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. (1)
            MPZP dla miejscowośći Konarzewo (0)
                Konarzewo - rejon ulic Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej (2)
                Konarzewo – rejon ul. Kościelnej (3)
                Konarzewo - teren w rejonie ulicy Młyńskiej (2)
                Konarzewo- w rejonie węzła drogi ekspresowej S5 – etap A (1)
                Konarzewo- w rejonie węzła drogi ekspresowej S5 – etap B (1)
            MPZP dla miejscowośći Lisówki (0)
                Lisówki - rejon ulicy Źródlanej i Leśnej (2)
            MPZP dla miejscowośći Palędzie (0)
                Palędzie - rejon ul. Jagodowej, dla działki o nr ewid. 18/47, gmina Dopiewo. (2)
                Palędzie - rejon ulicy Leśnej (4)
                Palędzie - rejon ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej (1)
                Palędzie - rejon ulicy Leśnej i Pocztowej (3)
                Palędzie - rejon ul. Malinowej i Poziomkowej (2)
                Palędzie - rejon ul. Pięknej (2)
                Palędzie - rejon ulic Pocztowej i Orzechowej (1)
                Palędzie - rejon ulicy Wrzosowej (3)
            MPZP dla miejscowośći Skórzewo (0)
                Skórzewo - rejon ul. Akacjowej i Poznańskiej (6)
                Skórzewo - rejon ul. Batorowskiej (3)
                Skórzewo - rejon ul. Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej (3)
                Skórzewo - rejon ulicy Batorowskiej, Polnej, Ogrodowej, Poznańskiej i Księżycowej (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Biedronki i Pasikonika (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Botanicznej (2)
                Skórzewo - teren pomiędzy ulic Batorowską i Lawendową (2)
                Skórzewo - rejon ulicy Czereśniowej (2)
                Skórzewo - rejon ulicy Jabłoniowej (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Kolejowej i Brzoskwiniowej (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej (1)
                Skórzewo - rejon ulic Kolejowej i Sportowej (2)
                Skórzewo - rejon ul. Kolejowej, Sportowej, Szarotkowej (3)
                Skórzewo - rejon ulicy Ks. Kozierowskiego - część A - etap I (1)
                Skórzewo - rejon ul. Ks. Kozierowskiego, część B (3)
                Skórzewo - rejon ulicy Ks. Kozierowskiego dla części działki o nr ewid. 425/176 (2)
                Skórzewo - rejon ulicy Malwowej, Cisowej i Lipowej (3)
                Skórzewo - rejon ul. Nad Potokiem (2)
                Skórzewo - rejon ulic: Nad Potokiem, Słoneczna, Bratnia (1)
                Skórzewo - rejon ulic Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej (2)
                Skórzewo - rejon ul. Poznańskiej (2)
                Skórzewo - rejon ul. Poznańskiej i Cisowej (3)
                Skórzewo - rejon ulicy Poznańskiej i Szarotkowej (2)
                Skórzewo - rejon ulicy Sadowej i Gruszowej (4)
                Skórzewo - rejon ulicy Szarotkowej (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Szarotkowej- część B (1)
                Skórzewo - rejon ulic Szarotkowej i Dębowej dla działek 315/38, 315/39, 315/40 (2)
                Skórzewo - rejon ulicy Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Spółdzielczej, dla działki o nr ewid. 421/6 (1)
            MPZP dla miejscowośći Trzcielin (0)
                Trzcielin - rejon ul. Płk. A. Kopy i Środkowej (2)
                Trzcielin – rejon ul. Środkowej (2)
                Trzcielin - rejon ulicy Środkowej i Płk. A. Kopy część B (1)
                Trzcielin - rejon drogi powiatowej 2402P i drogi ekspresowej S5 (3)
                Trzcielin - teren wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo - Stęszew (3)
                Trzcielin - wzdłuż fragmentu cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcielin i Lisówki (2)
            MPZP dla miejscowośći Więckowice (0)
                Więckowice - rejon ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, Bukowej i Brzozowej (2)
                Więckowice - rejon iluc Gromadzkiej i Jeziornej (1)
                Więckowice - rejon ul. Jeziornej, Słonecznej i Złoty Łan (2)
                Więckowice - rejon ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11 (1)
                Więckowice - teren wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 Poznań - Buk (2)
            MPZP dla miejscowośći Zakrzewo (0)
                Zakrzewo - rejon pomiędzy ul. Długą i Leśną (4)
                Zakrzewo - rejon ulic Długiej i Olszynowej (2)
                Zakrzewo - pomiędzy ulicami Długą i Przemysłową (1)
                Zakrzewo - rejon ul. Granicznej i Przylesie (3)
                Zakrzewo - rejon ulicy Olszynowej (1)
                Zakrzewo - rejon ulicy Olszynowej (2)
                Zakrzewo - rejon ul. Radosnej i drogi ekspresowej S11 (1)
            MPZP dla miejscowośći Zborowo (0)
                Zborowo - rejon ulicy Lotniczej (3)
                Zborowo - rejon ulicy Wioślarskiej (1)
                Zborowo - teren w rejonie ulicy Zbożowej (4)
                Zborowo - tereny usług sportu i rekreacji (2)
                Zborowo - działka o nr ewidencyjnym 2/46 (1)
            Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka - w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej (1)
            Dąbrówka, Skórzewo i Gołuski - rejon linii kolejowej i drogi ekspresowej S11 (1)
            Dopiewo i Konarzewo - rejon autostrady A2 (1)
            Obszar Gminy Dopiewo - rejon węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (2)
            Palędzie i Dąbrówka - w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej (3)
            Palędzie i Dopiewiec - wzdłuż drogi łączącej miejscowości Palędzie i Dopiewiec (1)
            Zakrzewo i Dąbrowa - rejon ul. Przemysłowej i drogi ekspresowej S11 (1)
            Zakrzewo i Dąbrowa - rejon trasy S11 (6)
            Zakrzewo i Dąbrówka - wzdłuż drogi ekspresowej S11 (1)
        Istniejące (0)
            MPZP dla miejscowości Dąbrowa (0)
                Uchwała nr L/441/02 RG Dopiewo z 25 III 2002 r. w sprawie uchwalenia MPZP w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Rolnej (działki nr ewid 350, 351, 352/2, 353, 354, 359/2, 447/10, 448/8, 449/10, 450 oraz części 359/1 o łącznej pow. ok. 8 ha (2)
                Uchwała nr L/442/02 RG Dopiewo z 25 III 2002r. w sprawie uchwalenia MPZP w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Batorowskiej i Ogrodowej, działki nr 237/1, 238, 239/7, 240, 241, 242. (2)
                Uchwała nr LII/455/02 RG Dopiewo z 27 V 2002r. w sprawie uchwalenia MPZP w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Batorowskiej, działki nr 28/11, 29/2, 29/3, 29/4 o łącznej powierzchni 3,8477 ha. (2)
                uchwała nr LIII/476/02 RG Dopiewo z 24 VI 2002r. w spr uchwalenia mpzp terenów budownictwa mieszkaniowo-usłgowego w Dąbrowie , rejoie ul. Wiejskiej i Ogrodowej o pow. ca. 25,5 ha (2)
                Uchwała nr VI/55/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia MPZP w Dąbrowie, rejon ul. Piaskowej (działki nr 423/1; 423/2; część 43/7 (nowe nr 43/12 do 43/30) (2)
                Uchwała nr VI/57/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp dla zabudowy mieszkaniowej w Dąbrowie, rejon ul. Leśnej i Rolnej (działki nr 357/9; 357/30) (2)
                Uchwała nr VI/59/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp w Dąbrowie rejon ul. Rolnej działki nr 328; 329; 330 (2)
                Uchwała nr XI/116/03 RG Dopiewo z 30 VI 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Dąbrowie rejon ul. Wiejskiej (działki nr ew. 292/1; 293; 294/1) (2)
                Uchwała nr XII/93/99 RG Dopiewo z 30 VIII 1999r. z w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Dąbrowie (dziełki nr 445/1; 445/2; 445/3; 445/4; 445/5; 345/1; 345/2) (2)
                Uchwała nr XLIV/366/01RG Dopiewo z 29 X 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie rejon ul. Piaskowej (działki nr 414/2; 415) (2)
                Uchwała XXIII/206/04 RG Dopiewo z 26 IV 2004.r w sprawie uchwalenia mpzp terenów budownictwa mieszkaniowego w Dąbrowie, rejon ul. Wiejskiej, działka nr ew.280 (2)
                Uchwała nr XXV/206/2000 RG Dopiewo z 31 VIII 2000 r. w sprawie uchwalenia MPZP w Dąbrowie (2)
                Uchwała nr XXX/247/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w spr uchwal mpzp terenu w Dąbrowie (działki nr ew 441/12; 191; 192; 193; 196; 197; oraz 442/12; 442/13; 442/14) (1)
                Uchwała nr XXXIX/321/01 RG Dopiewo z 25 VI 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowości Dąbrowa (działki nr 30/1; 31/1; 32/1; 31/3; 34 oraz część działek 30/2; 26/2) (2)
                Uchwała nr XXXV/232/09 RG Dopiewo z 30 III 2009r. w sprawie mpzp terenu w Dąbrowie przy ul. Leśnej i Rolnej (część działek nr ew 346; 347 oraz część 34 372) (2)
                Uchwała nr XXXVI/244/97 RG Dopiewo z 29 XII 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie, rejon ul. Batorowskiej (2)
                Uchwała nr IV/31/98 RG Dopiewo z 30 XII 1998 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie działki nr 295/2 (2)
                Uchwała nr XXXIII/220/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie, rejon ul. Bukowskiej (2)
                Uchwała nr XXXIII/216/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dąbrowie, rejon ul. Wiejskiej (2)
                Uchwała nr LII/376/2010 RG Dopiewo z 26 VII 2010 w sprawie MPZP terenu w miejscowości Dąbrowa rej ul. Krańcowej działaka nr ew 510 (1)
            MPZP dla miejscowości Dąbrówka (0)
                uchwała nr XXXVII/250/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w miejscowości Dąbrówka (2)
                Uchwała nr XXX/248/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie uchwalenia MPZP obszaru Dąbrówka w gm. Dopiewo (2)
                uchwała nr XXIII/122/96 RG Dopiewo z 23 VIII 1996r. w sprawie uchwalenia MPZP fragmentu wsi Dąbrówka - stacja redukcji gazu (2)
                Uchwała nr LII/457/02 RG Dopiewo z 27 V 2002r. w sprawie uchwalenia MPZP terenu aktywizacji gospodarczej w mj. Dąbrówka dla części działaki nr ew. 99/3 o pow. ok. 2,5 ha (2)
            MPZP dla miejscowości Dopiewiec (0)
                Uchwała nr IX/91/03 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Dopiewcu w rejonie ulic Wierzbowej (2)
                Uchwała nr IX/55/07 w sprawie zmieny mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinej w Dopiewcu rejon ul. Szkolnej (2)
                Uchwała nr IX/98/03 w sprawie uchwalenia mpzp w Dopiewcu rejon ul. Jesionowe (2)
                Uchwała nr VI/54/03 w sprawie uchwalenia mpzp w Dopiewcu rejon ul. Osiedle (2)
            mpzp dla miejscowości Dopiewo (0)
                uchwała XV/127/99 w sprawie uchwalenia mpzp terenu przy ul. Trzcielińskiej w Dopiewie (2)
                uchwała nr IX/93/03 w sprawie uchwalenia mpzp zabudowy mieszkaniowej w Dopiewie rejon ul. Więckowskiej (2)
                uchwała nr LIV/420/06 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp w Dopiewie rejon ul. Wyzwolenia i Łąkowej (2)
                uchwała nr VI/60/03 w sprawie uchwalenia mpzp Dopiewo rejon ul. Więckowskiej i Młyńskiej (2)
                uchwała nr XI/113/03 w sprawie mpzp Dopiewo rejon ul. Trzcielińskiej. (2)
                uchwała nr XLI/343/01 w sprawie uchwalenia mpzp w Dopiewie i Dopiewcu (2)
                uchwała nr XV/144/03 w sprawie mpzp w Dopiewie rejon ul. Poznańskiej i Konarzewskiej (2)
                uchwała nr XXIX/230/2000 w sprawie mpzp w Żarnowcu (2)
                uchwała nr XXXVI/295/05 w sprawie zmiany MPZP Dopiewo rejon ul. Wyzwolenia (2)
                uchwała nr III/27/02 w sprawie uchwalenia mpzp Dopiewo rejon ul. ks. Majcherka (2)
                uchwała nr VIII/82/03 w sprawie uchwalenia mpzp ternów w Dopiewie rejon ul. ks. Majcherka i Więckowskiej (2)
                uchwała nr XIII/137/03 w sprawie uchwalenia mpzp w Dopiewie rejon ul. Wyzwolenia (2)
            MPZP dla miejscowości Gołuski (0)
                Uchwala nr III/26/02 RG Dopiewo z 30 XII 2002 r. w sprawie uchwalenia MPZP terenu w miejscowości Gołuski, rejon ulicy Dopiewskiej i Polnej, działki nr ewid. 12, 13, 15, 16, 17, 143/1, 143/2, 144 oraz część działek nr 10, 11/1, 11/2, 140/2. (1)
                Uchwala nr XLIV/365/01 RG Doiewo z 29 X 2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej, działki o nr ewid. 150/1, 150/2, 151 (2)
                Uchwala nr XXXV/234/97 RG Doiewo z 15 XII 1997 r. w sprawie uchwalenia mpz obejmującego obszar działek nr 150 i 175 w Gołuskach (2)
                Uchwała nr LI/449/02 RG Dopiewo z 22 IV 2002r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowośći Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i Nowej, (2)
                Uchwała Nr VI/56/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i (2)
            MPZP dla miejscowośći Konarzewo (0)
                Uchwała nr L/440/02 w sprawie uchwalenia mpzp Konarzewo działki nr 204, 205_3 (1)
                Uchwała nr XXXIII/282/01 RG Dopiewo z 12 II 2001 w sprawie uchwalenia mpzp Konarzewo działaka nr 242 (1)
                Uchwała nr XXIV/293/01RG Dopiewo z 26 II 2001 r w sprawie mpzp dla terenu w Konarzewie działki o nr ew 498/2, 498/7, 498/8. (1)
            MPZP dla miejscowości Palędzie (0)
                Uchwała nr VI/58/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp Palędzie rejon ul. Dopiewskiej, działki o nr ew 229/5 (1)
                Uchwała nr XI/114/03 RG Dopiewo z 30 VI 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp Palędzie rejon ul. Nowej, działki nr 172/10, 172/19, 177, 181, 182, 183, 218/4, 218/27 oraz część działek 172/20, 178, 189, 217/2, 217/4 (1)
                Uchwała nr XIII/139/03 RG Dopiewo z 1IX 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp w Palędziu, rejon ul. Pocztowej na obszarze działki nr new. 111 (1)
                Uchwała nr XIX/166/03 RG Dopiewo z 29 XII 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp PAlędzie działaka ew. nr 9 (1)
                Uchwała nr XXX/243/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000 r w sprawie mpzp zabud. mieszkaniowej jednorodz. Palędzie rejon ul. Leśnej (1)
                Uchwała nr XXXIII/283/01 RG Dopiewo z 12 II 2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabud. mieszkaniowo-usługowej Palędzie (1)
            MPZP dla miejscowości Skórzewo (0)
                Uchwała nr XLI/283/98 RG Dopiewo z 20 V 1998 r w sprawie uchwalenia mpzp terenó budownictwa mieszkaniowego w Skórzewie (1)
                Uchwała nr XIII/138/03 RG Dopiewo z 1 IX 2003 r. w spr zmiany mpzp w Skórzewie rejon ul. Botanicznej, Kwiatowej Słonecznej na obszarze działek o nr ew. 579/10 do 579/30. (1)
                Uchwała nr LVII/469/06 RG Dopiewo z 28 VIII 2006 r. w sprawie zmiany mpzp w Skórzewie rejon ul. Słonecznej (działki nr 577/88 i 577/89) z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren usług oświaty oraz zabudowy mieszkaniowej (1)
                Uchwała nr IX/103/03 RG Dopiewo z 26 V 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie rejon ul. Szarotkowej dla działek 301/1; 310/22 do 310/25; 311/22 do 311/25; 313/3; 313/5; 313/7 do 313/30; 313/32 do 313/42; 315/3 do 315/8; 315/13 do 315/40; (1)
                Uchwała nr IX/97/03 RG Dopiewo z 26 V 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej w Skórzewie rejon ul. Trzmiela dzi. nr ew. 784 (1)
                Uchwała nr IX/96/03 RG Dopiewo z 26 V 1993 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Skórzewie rejon ul. Rzemieślniczej na obszarze działek o nr ewid 466/6; 466/7 (1)
                Uchwała nr IX/94/03 RG Dopiewo z 26 V 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenó w Skórzewie rejon ul. Poznańskiej (działaki nr 292/21; 293/1 do 293/4; 294/3 oraz część działki 292/20). (1)
                Uchwała nr XLII/346/01 RG Dopiewo z 10 IX 2001 r. w sprawie uchwalenia IV zmiany planu szczegółowego zag. przestrz. rejon ul. Szarotkowej w Skórzewie, ( (1)
                Uchwała nr XLII/348/01 RG Dopiewo z 10 IX 2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Skórzewie rejon ul. Batorowskiej (dział. nr 113114; 115) o łącznej pow. ok. 4,53 ha (1)
                Uchwała nr XLIV/353/05 RG Dopiewo z 28 IX 2005 r. w sprawie zmiany mpzp terenu akt gosp w Skórzewie, rejon ul. Malwowej i Poznańskiej działki o nr ew. 292/67, 292/69, 292/70 i 292/71. (1)
                Uchwała nr XV/126/99 RG Dopiewo z 29 XII 1999 r. w sprawie mpzp w Skórzewie ; działki nr ew. 423/32; 423/26 (1)
                Uchwała nr XV/143/03 RG Dopiewo z 30 IX 2003 r.w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Skórzewie , rejul. Poznańskiej i Nad Potokiem (działki nr 2/6 i 4/3) (1)
                Uchwała nr XVII/152/03 RG Dopiewo z 27 X 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu w Skórzewie , rejon ulicy Wrzosowej (działki nr 950 do 1002) (1)
                Uchwała nr XIX/99/96 RG Doopiewo z 1 IV 1996r w sprawie uchwalenia mpzp zespołu mieszkaniowo-usługowego Skórzewo Zachód I (1)
                chwała nr XXI/145/08 RG Dopiewo z 31 III 2008 r w sprawie zmiany mpzp terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w Skórzewie rejul. Topolowej i Kasztanowej działki nr ew. 213/4, 213/5 (1)
                Uchwała nr XXIII/207/04 RG Dopiewo z 26 IV 2004 r. w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie rejon drogi gminnej nr 325319P Skórzewo -Dąbrowa działaki nr ew. 425/4, 425/5, oraz części działek 425/6, 425/2, 425/3 (1)
                Uchwała nr XXIV/292/01 RG Dopiewo z 26 II 2001 r. w sprawie mpzp w Skórzewie działka nr 306/23 i część działki nr 701 (1)
                Uchwała nr XXIX/243/04 RG Dopiewo z 27 IX 2004r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Skórzewie rejon ul. Ważki (część działki nr ew. 466/54) (1)
                Uchwała nr XXX/194/08 RG Dopiewo z 24 XI 2008r w sprawie mpzp terenu w Skórzewie (działki nr ew. 20/2; 583; 584) (1)
                Uchwała nr XXX/242/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Skórzewie, rejon ul. Malinowej (1)
                uchwała nr XXXI/198/97 w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie rejon ul. Szarotkowej (1)
                Uchwała nr XXXIII/218/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Skórzewie rejon ul. Spółdzielczej (1)
                Uchwała nr XXXIV/226/97 RG Dopiewo z 17 XI 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w Skórzewie, rejon ul. Kasztanowej (1)
                Uchwała nr XXXIV/290/01 w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie (działki nr 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112) (1)
                Uchwała nr XXXVII/248/98 RG Dopiewo z 30 I 1998r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy wielorodzinnej w Skórzewie (1)
                Uchwała nr XXXV/292/05 RG Dopiewo z 21 II 2005rw sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie, rejon ul. Poznańskiej i Szkolnej działki nr ew. 306/7, 306/18 do 306/24, 701/1 oraz część działki 307 , (1)
                Uchwała nr XI/115/03 RG Dopiewo z 30 VI 2003r.w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Skórzewie, rejon ul. Botanicznej, działki nr ew. 577/107, 577/10, 577/111, 577/142 (1)
                Uchwała nr XLIX/428/02 RG Dopiewo z 25 II 2002r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Skórzewie (działak nr ew. 306/9) (1)
                Uchwała nr XXIV/291/01 RG Dopiewo z 26 II 2001r. w sprawie mpzp w Skórzewie działki nr 466/10 (1)
                Uchwała nr XXVI/166/08 RG Dopiewo z 23 VII 2008r. w sprawie zmiany mpzp terenu w Skórzewie rejon miedzy drogą gminną Dąbrowa-Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ew. 425/8 (1)
                Uchwała nr XXXIII/284/01 RG Dopiewo z 12 II 2000 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Skórzewie (1)
                Uhwała nr XXXV/233/97 RG Dopiewo z 15 XII 1997r. w sprawie uchwalenia mpzpterenu aktywizacji gospodarczej w Skórzewie rejon ulic Poznańskiej i Malwowej (1)
                Uchwała nr LV_400_10 RG Doiewo z 25 X 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP terenu w Skórzewie rejon ul. Ks. Kozierowskiego (1)
                Uchwała Nr XLIV/333/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia 2010 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrz (1)
            MPZP dla miejscowości Trzcielin (0)
                Uchwała nr XXV/204/2000 RG Dopiewo z w sprawie uchwalenia mpzpz we wsi Trzcielin - Trzcielin "Joanka" nr dział. 149/2. (1)
                Uchwała nr XXXIII/281/01 RG Dopiewo z 12 II 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp w Lisówkach, obręb Trzcielin (1)
                Uchwała nr XLI/341/01 RG Dopiewo z 28 VIII 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp Lisówki dla działek o nr ewid 297/7, 297/8, 297/9 o pow. 0,2648 ha. (1)
            MPZP dla miejscowośći Więckowice (0)
                a (1)
                Uchwała nr LVII/517/02 RG Dopiewo z 30 IX 2002r. w sprawie uchwalenia mpzp w Więckowicach rejon ul. Krótkiej działak anr 117 o pow. 1,55 ha (1)
                Uchwała nr XIX/123/08 RG Dopiewo z 28 I 2008r. w sprawie zmiany mpzp dla terenu w Więckowicach w rejonie ul. Leśnej w zakresie działki ewid nr 130/2 i części działki ew. nr 130/18 (1)
                Uchwała nr XV/145/03 RG Dopiewo z 30 IX 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Więckowicach, rejon ul. Jeziornej działki nr ew. 171; 172 (1)
                Uchwała nr XXXI/255/2000 RG Dopiewo z 11 XII 2000 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Więckowicach (działki nr ew. 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/24, 11/38) (1)
                Uchwała nr XXXIII/212/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp ternu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Więckowicach rejon ul. Jeziornej (1)
                Uchwała nr XXXIX/322/01 RG Dopiewo z 25 VI 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp terenó zabudowy mieszkaniowej jednorodziennej rezydencjonalnej w Więckowicach rejon ul. Jeziornej (1)
                Uchwała nr XXXVI/243/97 RG Dopiewo z 29 XII 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej w Więckowicach (1)
                Uchwała nr XXXII/272/2000 RG Dopiewo z 28 XII 2000 r. w sprawie mpzp terenó zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej w Więckowicach rejon ul. Jeziornej (1)
                Uchwała nr VII/51/99 RG Dopiewo z 29 III 1999r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej działak a nr ew 37 w Więckowicach (1)
            MPZP dla miejscowości Zakrzewo (0)
                Uchwała nr XLIX/427/02 RG Dopiewo z 25 II 2002 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Zakrzewie rej. ul. Granicznej na działkach ew. nr 186/11 i części 186/3 oraz miejscowości Dąbrowa w rej. ul. Granicznej na działce nr ew 435/1 (1)
                Uchwala nr XXVI/215/2000 RG Dopiewo z 28 VIII 2000 r. w sprawie mpzp terenów budownictwa mieszkaniowego w Zakrzewie (1)
                Uchwała nr XLII/347/01 z 10 IX 2001r. w sprawie mpzp Zakrzewo, działki nr 160/5; 172; 174; 175; 176; 177; 173/1; 173/2; 173/3; 173/4 oraz część działek 166/2 i 161o łącznej pow ok. 20,14ha (1)
                Uchwala nr XXX/250/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie mpzp w Zakrzewie działki nr. ew.46/1; 49/1; 49/2; 49/3; 49/4; 50; 51/1; 51/2; 52/5; 52/6; 52/7; 56 (1)
                Uchwała XXX/245/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie mpzp terenu usług komunalnych - cmentarz w Zakrzewie przy ul. Gajowej (1)
                Uchwała XXXII/273/2000 RG Dopiewo z uchwalenia mpzp w miejscowości Zakrzewo dla działek o nr ew. 27, 28, przedmiotem zmiany planu jest preznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej (1)
                Uchwała XXV/205/2000 RG Dopiewo z 31 VII 2000r. uchwalenie mpzp we wsi Zakrzewo działki nr ew. 142/15; 142/16; 142/17 (1)
                Uchwała nr XXXIII/214/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Zakrzewie rejon ul. Granicznej (1)
                Uchwała V/33/99 RG Dopiewo z 1 II 1999 r.w sprawie uchwalenia mpzp terenów eksploatacji kruszywa i zabudowy mieszkaniowej w Zakrzewie (1)
                Uchwała nr XXXV/293/05 RG Dopiewo z 21 II 2005 r. w sprawie zmiany mpzp terenu w Zakrzewie rejon ul. Gajowej (działki nr ew 114/3; 114/13; 114/20; 115/1; 126/3; 126/6; 125 oraz 217/2 (1)
                Uchwała nr XIII/136/03 RG Dopiewo z 1 IX 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu w Zakrzewie rejon ul. Granicznej, działki nr 186/35 do 186/69, 197/1 do 197/3 oraz część działki nr 186/7 (1)
                Uchwała nr XLV/383/01 RG Dopiewo z 26 XI 2001r. w sprawie mpzp w Zakrzewie, działki nr 214/1; 214/2 o pow. ok. 4,4 ha (1)
                Uchwała XXX/249/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie mpzp w Zakrzewie działki nr 160/4; 160/3; 166/1; 160/7; 159/2; 163; 164; 165/1; 159/4; 161; 162 (1)
    Warunki zabudowy (0)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.241.2017 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.302.2017 (2)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.349.2017 (2)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.234.2018 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.229.2018 (2)

Akty normatywne
    Dziennik Ustaw (0)
    Monitor Polski (0)
    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (0)
    Dostęp do aktów normatywnych w UG Dopiewo (1)

Informacje
    Bezpłatna pomoc prawna (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        2002 (0)
            Wójt (1)
            Rada Gminy (15)
            Kierownicy i Dyrektorzy (16)
        2003 (0)
            Wójt (1)
            Rada Gminy (15)
            kierownicy i dyrektorzy (14)
        2004 (0)
            Wójt (1)
            Rada Gminy (15)
            Kierownicy i Dyrektorzy (14)
        2005 (0)
            Wójt (1)
            Rada Gminy (15)
                Rada Gminy - 2 miesiące przed upływem kadencji (14)
            Kierownicy i dyrektorzy (15)
        2006 nowa kadencja (0)
            Wójt (1)
            Rada Gminy (15)
        2007 (0)
            Wójt (1)
            Rada Gminy (15)
            Kierownicy i Dyrektorzy (14)
        2008 (0)
            Wójt (1)
            Rada Gminy (15)
            Kierownicy i Dyrektorzy Szkół (14)
        2009 (0)
            Wójt (1)
            Radni (15)
            Kierownicy i Dyrektorzy Szkół (18)
        2010 (0)
            Wójt (1)
            Radni (15)
            Kierownicy i dyrektorzy szkół (17)
            oświadczenia radnych na koniec V kadencji ważne! (15)
            oświadczenia na koniec V kadencji (3)
        2011 (0)
        VI kadencja 2010-2014 (0)
            oświedczenia na rozpoczęcie kadencji (16)
            za 2010 rok (0)
                Radni (15)
                Wójt (1)
                Kierownicy i dyrektorzy szkół (18)
            za 2011 rok (0)
                Radni (15)
                Wójt (1)
                Kierownicy i dyrektorzy szkół oraz osoby wydające decyzje administracyjne (20)
            za 2012 rok (3)
            za 2013 rok (3)
            Oświadczenia na koniec VI kadencji (0)
                Wójt Gminy (1)
                Radni Gminy Dopiewo (15)
        VII kadencja 2014-2018 (0)
            Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji (22)
            Kierownicy - Pracownicy / Osoby wydające decyzje administracyjne (8)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (2)
            za 2014 rok (3)
            za 2015 rok (3)
            za 2016 rok (6)
            za 2017 rok (6)
            Oświadczenia na koniec VII kadencji (22)
        VIIIkadencja 2018-2023 (0)
            Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji (22)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (1)
            Kierownicy - Pracownicy / Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            za 2018 rok (4)
    Instrukcja korzystania z BIP (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)
    Komunikaty (0)
    Statystyka (0)
    Niepublikowane w BIP (2)
    Redakcja (1)
    Akty prawne (5)
    Sprawozdawczość (1)
    Raport o stanie Gminy (0)
        Raport o stanie Gminy za 2018 rok (1)

Referenda
    Referendum ogólnokrajowe 2015r. (10)

Wybory
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (4)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (11)
    Wybory samorządowe 2018 (29)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (6)
    Wybory Prezydenckie 2015 (0)
        Informacje (5)
        Komunikaty (5)
        Obwieszczenia (2)
        Ogłoszenia (2)
        Postanowienia (1)
        Wyjaśnienia (1)
        Zarządzenia (1)
    Wybory samorządowe 2014 (0)
        Komunikaty (17)
        Obwieszczenia (9)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (0)
        Komunikaty (4)
        Obwieszczenia (2)
        Wyborcy niepełnosprawni (1)
    Wybory Parlamentarne 2011 (0)
        Komunikaty (4)
        Obwieszczenia (1)
    Wybory Samorządowe 2010 (0)
        Komunikaty (3)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 (2)
    Wybory samorządowe 2006 (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij