Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Jak załatwić sprawę
    Formularze i karty usług (1)
        Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych ważne! (7)
        Referat Finansowy i Budżetu (14)
        Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (3)
        Referat Organizacyjno-Administracyjny (2)
        Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia (7)
        Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (16)
        Referat Promocji i Rozwoju Gminy (4)
        Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej (21)
        Urząd Stanu Cywilnego (22)
            KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych - USC ważne! (1)
    Pracownicy i komórki organizacyjne Urzędu (4)

Organy
    Rada Gminy (3)
        Stanowiska Rady Gminy (21)
        Komisje Rady Gminy (0)
            Protokoły z komisji Rady Gminy (0)
                Kadencja 2018-2023 (0)
                    Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa (44)
                    Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Dopiewo (30)
                    Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Gminy Rady Gminy Dopiewo (32)
                    Komisja Rolnictwa, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dopiewo (30)
                    Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dopiewo (15)
                    Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Dopiewo (10)
            Kadencja 2018-2023 (170)
            Kadencja 2014-2018 (167)
            Kadencja 2010-2014 (111)
            Archiwum 2002-2006 (22)
            Komisje stałe Rady Gminy Dopiewo (2)
        Sesje Rady Gminy (0)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (0)
                Kadencja 2018-2023 (0)
                    2018 (3)
                    2019 (13)
                    2020 (9)
                    2021 (14)
                    2022 (9)
                kadencja 2014-2018 (0)
                    2014 (3)
                    2015 (11)
                    2016 (11)
                    2017 (12)
                    2018 (8)
                kadencja 2010-2014 (0)
                    2010 (3)
                    2011 (16)
                    2012 (21)
                    2013 (19)
                    2014 (17)
                Kadencja 2006-2010 (0)
                    sesja 2006r. (3)
                    sesja 2007 (15)
                    sesja 2008 (14)
                    sesje 2009 (11)
                    sesje 2010r. (11)
                kadencja 2002-2006 (0)
                    sesja 2005r (15)
                    rok2006 (12)
            Wykaz imiennych głosowań radnych (0)
                Kadencja 2018-2023 (48)
            Kadencja 2018-2023 (53)
            Kadencja 2014-2018 (46)
            Kadencja 2010-2014 (63)
            Archiwum 2002-2006 (25)
            Transmisje z obrad Rady Gminy Dopiewo (0)
                Klauzula informacyjna - Nagrywanie i transmisja dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Dopiewo (1)
                Kadencja 2018-2023 (0)
        Komunikaty (1)
        Wybory uzupełniające ławników (2)
        Wójt Gminy (2)
            Sprawozdania z działalności (0)
                Kadencja 2018-2023 (39)
                Kadencja 2014-2018 (41)
                Kadencja 2010-2014 (0)
                    2014 (8)
                    2013 (9)
                    2012 (11)
                    2011 (10)
            Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych (36)
            Interpelacje - Kadencja 2018-2023 (0)
                2018 (1)
                2019 (8)
                2020 (2)
                2021 (3)
                2022 (9)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (2)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Dopiewo (1)
        Oferty pracy jednostek organizacyjnych (1)
        Ogłoszenia jednostek organizacyjnych (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi (0)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (1)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok (1)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok (1)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok (1)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (2)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (2)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (2)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok (1)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (1)
            Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (1)
        Zaproszenia do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych (0)
            Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na 2015 rok j (1)
            Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej na 2016 rok (1)
        Otwarte konkursy ofert (0)
            Konkursy 2012 (0)
                I Konkurs 2012 (3)
                II Konkurs 2012 (3)
            Konkursy 2013 (0)
                I Konkurs 2013 (5)
                II Konkurs 2013 (3)
                III Konkurs 2013 (3)
            Konkursy 2014 (3)
            Konkursy 2015 (3)
            Konkursy 2016 (3)
            Konkursy 2017 (3)
            Konkursy 2018 (3)
            Konkursy 2019 (3)
            Konkursy 2020 (0)
                Priorytet A: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (3)
                Priorytet B. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (3)
                Priorytet C. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (3)
                Priorytet D. Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego (3)
                Priorytet E. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (3)
                Priorytet F. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów (3)
                Priorytet G. Ochrona i promocja zdrowia (3)
            Konkursy 2021 (0)
                Priorytet A: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (3)
                Priorytet B. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (3)
                Priorytet C. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (3)
                Priorytet D. Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego (3)
                Priorytet E. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (3)
                Priorytet F. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów (3)
                Priorytet G. Ochrona i promocja zdrowia (3)
            Konkursy 2022 (0)
                Priorytet A: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (3)
                Priorytet B. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (3)
                Priorytet C. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (3)
                Priorytet D. Kultura, sztuka, oświata i edukacja, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego (3)
                Priorytet E. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (3)
                Priorytet F. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów (3)
                Priorytet G. Ochrona i promocja zdrowia (3)
        Oferta na realizację zadania publicznego w trybie małych zleceń (0)
            Oferty na powierzenie zadania w 2013r. (1)
            Oferty na powierzenie zadania w 2014r. (2)
            Oferty na powierzenie zadania w 2015r. (1)
            Oferty na powierzenie zadania w 2016r. (5)
            Oferty na powierzenie zadania w 2017r. (5)
            Oferty na powierzenie zadania w 2018r. (11)
            Oferty na powierzenie zadania w 2019r. (10)
            Oferty na powierzenie zadania w 2020r. (8)
            Oferty na powierzenie zadania w 2021r. (9)
            Oferty na powierzenie zadania w 2022 r. (7)
        Sprawozdania z realizacji Programów współpracy (0)
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2015 rok w Gminie Dopiewo (1)
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2016 rok w Gminie Dopiewo (1)
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2017 rok w Gminie Dopiewo (1)
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2018 rok w Gminie Dopiewo (1)
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2019 rok w Gminie Dopiewo (1)
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2020 rok w Gminie Dopiewo (1)
            Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na 2021 rok w Gminie Dopiewo (1)
        Konsultacje w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów wniosków w ramach inicjatywy lokalnej (2)
    Jednostki pomocnicze - Sołectwa (0)
        Jednostki pomocnicze (1)
        Sołectwa Gminy Dopiewo (1)
        Statuty sołectw (2)
        Protokoły wyborcze z zebrań sołeckich (2)
        Protokoły z zebrań wiejskich (0)
            2022 (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (4)
    Petycje (0)
        Petycje - Wójt Gminy Dopiewo (0)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (6)
            Rok 2017 (5)
            Rok 2018 (9)
            Rok 2019 (5)
            Rok 2020 (3)
            Rok 2021 (7)
            Rok 2022 (10)
        Petycje - Rada Gminy Dopiewo (0)
            Rok 2015 (1)
            Rok 2016 (4)
            Rok 2017 (5)
            Rok 2018 (2)
            Rok 2019 (3)
            Rok 2020 (5)
            Rok 2021 (2)
            Rok 2022 (1)
    Przyznane przez Gminę wyróżnienia (0)
        2017 (3)
        2018 (3)
        2019 (2)
        2020 (2)
        2022 (2)
    Zgromadzenia publiczne (0)
        Rok 2017 (2)
        Rok 2018 (4)

Urząd Gminy
    Przetargi - gospodarka nieruchomościami (0)
        Ogłoszenia o przetargu (97)
        Rozstrzygnięcie przetargu (11)
        Archiwum ogłoszeń o przetargach (7)
        Archiwum rozstrzygnięć przetargów (0)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy (53)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (4)
        Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu (2)
        Wykazy nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego przeznaczonych do zamiany (5)
        Komunalizacja działek (1)
    Dokumentacje kontroli (0)
        2000 rok (4)
        2001 rok (3)
        2002 rok (4)
        2003 rok (9)
        2004 rok (5)
        2005 rok (3)
        2006 rok (4)
        2007 rok (3)
        2009 rok (15)
        2010 rok (3)
        2011 rok (1)
        2012 rok (7)
        2013 rok (1)
        2014 rok (1)
        2015 rok (7)
        2016 rok (5)
        2017 rok (5)
    Rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr uchwał Rady Gminy Dopiewo (0)
            Rejestr Uchwał Rady Gminy Dopiewo w kadencji 2014 - 2018 (1)
            Rejestr Uchwał Rady Gminy Dopiewo w kadencji 2010 - 2014 (1)
            Rejestr Uchwał Rady Gminy Dopiewo w kadencji 2006 - 2010 (1)
            Archiwum uchwał Rady Gminy Dopiewo - lata 2002-2006 (5)
        Rejestr stanowisk Rady Gminy Dopiewo (1)
        Rejestr zarządzeń (1)
        Rejestr skarg i wniosków (1)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
        Rejestr Instytucji Kultury (1)
        Baza przedsiębiorców (1)
    Nabór na stanowiska urzędnicze (0)
        Aktualne ogłoszenia (9)
        Archiwum (35)
    Oświata (2)
    Ogłoszenia (13)
    Obwieszczenia innych podmiotów (364)
    Ogłoszenia / Zawiadomienia innych podmiotów (113)
    Zarządzenia innych podmiotów (1)
    Komunalizacja mienia (1)

Zamówienia publiczne od 2021
    Zamówienia od 130 000 zł - platforma zakupowa (0)
    Zamówienia poniżej 130 000 zł (0)
    Plan postępowań na rok 2021 (1)
    Plan postępowań na rok 2022 (1)
    Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania (2)

Zamówienia publiczne do 2020
    Zamówienia powyżej 30 000 euro (4)
        Ogłoszenia o zamówieniach (244)
        Archiwum - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (140)
        Archiwum - Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania (1)
    Zamówienia poniżej 30 000 euro (15)
        Zaproszenie do złożenia oferty (15)
        Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy (13)
    Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro - OSP Zakrzewo (3)
    Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro - OSP Dopiewo (1)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Gminy Dopiewo (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Sesja I - 19.11.2018 (7)
            Sesja II - 03.12.2018 (14)
            Sesja III - 17.12.2018 (12)
            Sesja IV - 28.01.2019 (17)
            Sesja V - 25.02.2019 (21)
            Sesja VI - 25.03.2019 (11)
            Sesja Nadzwyczajna VII - 05.04.2019 (1)
            Sesja VIII - 29.04.2019 (15)
            Sesja IX - 27.05.2019 (18)
            Sesja X Uroczysta - 04.06.2019 (1)
            Sesja XI - 24.06.2019 (9)
            Sesja XII - 29.07.2019 (24)
            Sesja XIII - 30.09.2019 (18)
            Sesja XIV - 28.10.2019 (9)
            Sesja XV - 25.11.2019 (17)
            Sesja XVI - 18.12.2019 (11)
            Sesja XVII - 27.01.2020 (12)
            Sesja XVIII - 24.02.2020 (14)
            Sesja XIX - 08.04.2020 (19)
            Sesja XX - 15.06.2020 (17)
            Sesja XXI - 27.07.2020 (20)
            Sesja XXII - 28.09.2020 (15)
            Sesja XXIII - 26.10.2020 (15)
            Sesja XXIV - 23.11.2020 (21)
            Sesja XXV - 29.12.2020 (6)
            Sesja XXVI - 25.01.2021 (7)
            Sesja XXVII - 22.02.2021 (11)
            Sesja XXVIII - 26.04.2021 (16)
            Sesja XXIX - 31.05.2021 (10)
            XXXI sesja - 28.06.21 (17)
            XXXII sesja - 26.07.21 (14)
            Sesja Nadzwyczajna XXXIII - 16.08.2021 (3)
            XXXIV sesja - 27.09.21 (23)
            Uroczysta Sesja Rady Gminy Dopiewo - 22.10.2021 (1)
            Sesja XXXVI - 25.10.2021 (21)
            Sesja XXXVII - 22.11.21 (22)
            Sesja nadzwyczajna XXXVIII - 06.12.2021 (2)
            Sesja XXXIX sesja - 20.12.2021 (10)
            Sesja XL - 31.01.2022 (15)
            Sesja XLI - 28.02.2022 (19)
            Sesja XLII - 28.03.2022 (20)
            Sesja XLIII - 25.04.2022 (25)
            Sesja XLIV - 30.05.2022 (17)
            Sesja XLV - 27.06.2022 (13)
            Sesja XLVI - 29.08.2022 (21)
            Sesja XLVII - 26.09.2022 (19)
            Sesja XLVIII - 24.10.2022 (10)
            Sesja XLIX - 21.11.2022 (16)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            Sesja I - 27.11.2014 (2)
            Sesja II - 01.12.2014 (13)
            Sesja III - 11.12.2014 (14)
            Sesja IV - 13.01.2015 (10)
            Sesja V - 12.02.2015 (15)
            Sesja VI - 30.03.2015 (21)
            Sesja VII - 27.04.2015 (12)
            Sesja VIII - 25.05.2015 (5)
            Sesja IX - 29.06.2015 (20)
            Sesja X - 31.08.2015 (22)
            Sesja XI - 28.09.2015 (22)
            Sesja XII - 26.10.2015 (18)
            Sesja XIII - 23.11.2015 (17)
            Sesja XIV - 14.12.2015 (13)
            Sesja XV - 01.02.2016 (14)
            Sesja XVI - 29.02.2016 (16)
            Sesja XVII - 21.03.2016 (13)
            Sesja XVIII - 25.04.2016 (18)
            Sesja XIX - 30.05.2016 (11)
            Sesja XX - 27.06.2016 (13)
            Sesja XXI - 29.08.2016 (17)
            Sesja XXII - 26.09.2016 (7)
            Sesja XXIII - 24.10.2016 (14)
            Sesja XXIV - 21.11.2016 (16)
            Sesja XXV - 19.12.2016 (9)
            Sesja XXVI - 30.01.2017 (18)
            Sesja XXVII - 27.02.2017 (8)
            Sesja XXVIII - 27.03.2017 (11)
            Sesja Nadzwyczajna XXIX - 10.04.2017 (2)
            Sesja XXX - 24.04.2017 (9)
            Sesja XXXI - 29.05.2017 (11)
            Sesja XXXII - 26.06.2017 (8)
            Sesja XXXIII - 31.07.2017 (13)
            Sesja XXXIV - 25.09.2017 (14)
            Sesja XXXV - 23.10.2017 (15)
            Sesja XXXVI - 20.11.2017 (36)
            Sesja XXXVII - 18.12.2017 (8)
            Sesja XXXVIII - 29.01.2018 (15)
            Sesja XXXIX - 26.02.2018 (22)
            Sesja XL - 26.03.2018 (22)
            Sesja XLI - 23.04.2018 (18)
            Sesja XLII - 28.05.2018 (12)
            Sesja XLIII - 25.06.2018 (26)
            Sesja XLIV - 09.08.2018 (14)
            Sesja XLV - 12.09.2018 (15)
            Sesja XLVI - 15.10.18 (12)
        Kadencja VI 2010-2014 (0)
            sesja I - 2.12.2010 r. (2)
            sesja II - 10.12.2010 r. (5)
            sesja III - 29.12.2010 r. (8)
            sesja IV - 28.01.2011 r. (14)
            sesja V - 28.02.2011 r. (12)
            sesja VI - 28.03.2011 r. (13)
            sesja VII - 27.04.2011 r. (7)
            sesja VIII - 30.05.2011 r. (7)
            sesja IX - 27.06.2011 r. (14)
            sesja X - 8.08.2011 r. (1)
            sesja XI - 23.08.2011 r. (13)
            sesja XII - 25.08.2011 r. (6)
            sesja XIII - 26.09.2011 r. (11)
            sesja XIV - 27.10.2011 r. (15)
            sesja XV - 28.11.2011 r. (13)
            sesja XVI - 30.11.2011 r. (2)
            sesja XVII - 19.12.2011 r. (1)
            sesja XVIII - 21.12.2011 r. (3)
            sesja XIX - 29.12.2011 r. (11)
            sesja XX - 03.01.2012 r. (1)
            sesja XXI - 30.01.2012 r. (7)
            sesja XXII - 6.02.2012 r. (2)
            sesja XXIII - 27.02.2012 r. (11)
            sesja XXIV - 19.03.2012 r. (1)
            sesja XXV - 26.03.2012 r. (7)
            sesja XXVI - 2.04.2012 r. (3)
            sesja XXVII - 26.04.2012 r. (12)
            sesja XXVIII - 16.05.2012 r. (1)
            sesja XXIX - 28.05.2012 r. (5)
            sesja XXX - 25.06.2012 r. (8)
            sesja XXXI - 3.07.2012 r. (2)
            sesja XXXII - 23.07.2012 r. (1)
            sesja XXXIII - 30.07.2012 r. (13)
            sesja XXXIV - 24.09.2012 r. (13)
            sesja XXXV - 29.10.2012 r. (17)
            sesja XXXVI - 2.11.2012 r. (1)
            sesja XXXVII - 12.11.2012 r. (1)
            sesja XXXVIII - 26.11.2012 r. (9)
            sesja XXXIX - 5.12.2012 r. (1)
            sesja XL - 13.12.2012 r. (4)
            sesja XLI - 10.01.2013 r. (3)
            sesja XLII - 4.02.2013 r. (14)
            sesja XLIII - 25.02.2013 r. (12)
            sesja XLIV - 26.03.2013 r. (5)
            sesja XLV - 22.04.2013 r. (12)
            sesja XLVI - 27.05.2013 r. (8)
            sesja XLVIII - 26.06.2013 r. (15)
            sesja XLIX - 29.07.2013 r. (7)
            sesja L - 1.08.2013 r. (2)
            sesja LI - 19.09.2013 r. (1)
            sesja LII - 24.09.2013 r. (1)
            sesja LIII - 30.09.2013 r. (11)
            sesja LIV - 15.10.2013 r. (1)
            sesja LV - 28.10.2013 r. (16)
            sesja LVI - 12.11.2013 r. (1)
            sesja LVII - 25.11.2013 r. (10)
            sesja LVIII - 11.12.2013 r. (5)
            sesja LIX - 23.12.2013 r. (3)
            sesja LX - 20.01.2014 r. (1)
            sesja LXI - 27.01.2014 r. (10)
            sesja LXII - 17.02.2014 r. (2)
            sesja LXIII - 24.02.2014 r. (8)
            sesja LXIV - 24.03.2014 r. (17)
            sesja LXV - 10.04.2014 r. (1)
            sesja LXVI - 28.04.2014 r. (9)
            sesja LXVII - 12.05.2014 r. (3)
            sesja LXVIII - 26.05.2014 r. (8)
            sesja LXIX - 9.06.2014 r. (2)
            sesja LXX - 12.06.2014 r. (4)
            sesja LXXI - 25.06.2014 r. (6)
            sesja LXXII - 30.06.2014 r. (2)
            sesja LXXIII - 18.08.2014r. (5)
            sesja LXXIV - 04.09.2014r. (13)
            sesja LXXV - 17.09.2014r. (2)
            sesja LXXVI - 25.09.2014r. (11)
            sesja LXXVII - 27.10.2014r. (11)
        Archiwum uchwał 2006-2010 (0)
            I sesja -27 XI 2006 (7)
            III sesja - 18 XII 2006 (6)
            IV sesja - 28 XII 2006 (9)
            V sesja - 29 I 2007 (9)
            VI sesja - 26 II 2007 (3)
            VII sesja - 26 III 2007 (9)
            VIII sesja - 23 IV 2007 (9)
            IX sesja - 28 V 2007 (11)
            X sesja - 25 VI 2007 (7)
            XI sesja - 25 VI 2007 (1)
            XII sesja - 27 VIII 2007 (10)
            XIII sesja - 11 IX 2007 (1)
            XIV sesja - 24 IX 2007 (8)
            XV sesja - 29 X 2007 (9)
            XVI sesja - 26 XI 2007 (6)
            XVII sesja - 17 XII 2007 (6)
            XVIII sesja - 20 XII 2007 (2)
            XIX sesja - 28 I 2008 (0)
            XX sesja - 25 II 2008 (7)
            XXI sesja - 31 III 2008 (4)
            XXII sesja - 28 IV 2008 (4)
            XXIII sesja - 12 V 2008 (1)
            XXIV sesja - 26 V 2008 (7)
            XXV sesja - 16 VI 2008 (5)
            XXVI sesja - 23 VII 2008 (6)
            XXVII sesja - 25 VIII 2008 (4)
            XXVIII sesja - 22 IX 2008 (3)
            XXIX sesja - 27 X 2008 (14)
            XXX sesja - 24 XI 2008 (15)
            XXXI sesja - 22 XII 2008 (7)
            XXXII uroczysta sesja - 28 XII 2008 (1)
            XXXIII sesja - 2 II 2009 (8)
            XXXIV sesja - 2 III 2009 (6)
            XXXXV sesja - 30 III 2009 (12)
            XXXVI sesja - 27 IV 2009 (6)
            XXXVII sesja - 25 V 2009 (8)
            XXXVIII sesja - 15 VI 2009 (16)
            XXXIX sesja - 24 VIII 2009 (14)
            XL sesja - 28 IX 2009 (12)
            XLI sesja 26 X 2009 (14)
            XLII sesja - 30 XI 2009 (9)
            XLIII sesja - 29 XII2009 (11)
            XLIV sesja 25 I 2010 (8)
            XLV sesja - 1 III 2010 (9)
            XLVI sesja 29 III2010r (5)
            XLVII sesja 26 IV 2010r. (5)
            XLVIII sesja - 17 V 2010 (6)
            XLIX uroczysta sesja - 24 V 2010r (1)
            L sesja - 31 V 2010 (6)
            LI sesja - 21 VI 2010 (5)
            LII sesja - 26 VII 2010 (6)
            LIII sesja - 30 VIII 2010 (3)
            LIV sesja - 27 IX 2010 (10)
            LV sesja - 25X2010 (16)
        Archiwum uchwał 2002-2006 (0)
            I sesja (7)
            II sesja (6)
            III sesja (5)
            IV sesja (10)
            V sesja (6)
            VI sesja (19)
            VII sesja (7)
            VIII sesja (7)
            IX sesja (12)
            X sesja (8)
            XI sesja (13)
            XII sesja (1)
            XIII sesja (14)
            XIV sesja (1)
            XV sesja (6)
            XVI sesja (1)
            XVII sesja (6)
            XVIII sesja (8)
            XIX sesja (6)
            XX sesja (7)
            XXI sesja (2)
            XXII sesja (2)
            XXV sesja (1)
            XXVII sesja (1)
            XXVIII sesja (2)
            XXIX sesja (15)
            XXXsesja (2)
            XXXI sesja (12)
            XXXII sesja (10)
            XXXIII sesja (13)
            XXXIV sesja (16)
            XXXV sesja (17)
            XXXVI sesja (15)
            XXXVII sesja (13)
            XXXVIII sesja (1)
            XXXIX sesja (6)
            XL sesja (10)
            XLI sesja (7)
            XLII sesja (1)
            XLIII sesja (6)
            XLIV sesja (10)
            XLV sesja (5)
            XLVI sesja (9)
            XLVII sesja (1)
            VLVIII sesja (7)
            VLIX sesja (15)
            L sesja (1)
            LI sesja (2)
            LII sesja (2)
            LIII sesja (3)
            LIV sesja (12)
            LV sesja (16)
            LVI sesja (15)
            LVII sesja (8)
            LIX sesja (10)
            LX sesja (11)
            LXI sesja (0)
    Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo (0)
        Kadencja VIII (2018-2023) (543)
        Kadencja VII (2014-2018) (442)
        kadencja VI (2010-2014) (181)
        Archiwum (kadencja 2006-2010) (185)
    Finanse gminy (0)
        Budżet gminy (0)
            2005 (1)
            2006 (1)
            2007 (1)
            2008 (3)
            2009 (2)
            2010 (5)
            2011 (3)
            2012 (3)
            2013 (3)
            2014 (3)
            2015 (3)
            2016 (4)
            2017 (6)
            2018 (5)
            2019 (7)
            2020 (6)
            2021 (10)
            2022 (8)
            2023 (3)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            2015 (3)
            2016 (2)
            2017 (3)
            2018 (2)
            2019 (3)
            2020 (3)
            2021 (3)
            2022 (3)
            2023 (2)
        Sprawozdawczość budżetowa (0)
            2014 (5)
            2015 (0)
                I kwartał (5)
                II kwartał (5)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (7)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2015 rok (1)
            2016 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (6)
                Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2016 rok (1)
            2017 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (6)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2017 rok (1)
            2018 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (6)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 (1)
            2019 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (9)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 (1)
            2020 (0)
                I kwartał (7)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (8)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 (1)
            2021 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
                IV kwartał (10)
                Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo za I półrocze 2021 r. (1)
                Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2021 rok (1)
            2022 (0)
                I kwartał (6)
                II kwartał (6)
                III kwartał (6)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (47)
        Dług publiczny (12)
        Mienie komunalne (7)
        Podatki i opłaty lokalne (21)
            Uchwały podatkowe 2019 (14)
        Ulgi w spłacie podatków i opłat (36)
        Sprawozdawczość finansowa (0)
            2021 rok (0)
                Gmina Dopiewo (6)
                Urząd Gminy w Dopiewie (4)
                Przedszkole Publiczne Iskierki w Skórzewie (4)
                Przedszkole Publiczne Mądra Sowa w Konarzewie (4)
                Przedszkole Publiczne Leśne Duszki w Zakrzewie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (4)
                Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu (4)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (4)
                Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie (4)
                Zespół Szkolno–Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach (4)
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (0)
                Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie (0)
            2020 rok (0)
                Gmina Dopiewo (4)
                Urząd Gminy w Dopiewie (5)
                Przedszkole Publiczne Iskierki w Skórzewie (4)
                Przedszkole Publiczne Mądra Sowa w Konarzewie (4)
                Przedszkole Publiczne Leśne Duszki w Zakrzewie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (4)
                Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu (4)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (4)
                Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie (4)
                Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach (4)
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (0)
                Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie (0)
            2019 rok (0)
                Gmina Dopiewo (5)
                Przedszkole Publiczne "Iskierki" w Skórzewie (4)
                Przedszkole Publiczne "Mądra Sowa" w Konarzewie (4)
                Przedszkole Publiczne "Leśne Duszki" w Zakrzewie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (4)
                Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu (4)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (4)
                Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie (4)
                Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach (4)
                Żłobek w Skórzewie (4)
                Urząd Gminy w Dopiewie (4)
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (0)
                Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie (0)
            2018 rok (0)
                Gmina Dopiewo (5)
                Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie (0)
                Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach (4)
                Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Dopiewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie (4)
                Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie (4)
                Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu (4)
                Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (4)
                Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie (4)
                Przedszkole Publiczne "Leśne Duszki" w Zakrzewie (4)
                Przedszkole Publiczne "Mądra Sowa" w Konarzewie (4)
                Przedszkole Publiczne "Iskierki" w Skórzewie (4)
                Żłobek w Skórzewie (4)
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie (0)
                Urząd Gminy w Dopiewie (4)
        Interpretacja podatkowa (0)
            2019 (1)
    Statuty (4)
    Strategie i plany rozwoju lokalnego (3)
        Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dopiewo (4)
    Ochrona środowiska (0)
        Plany / Programy (10)
        Regulaminy (8)
        2006 (78)
        2007 (99)
        2008 (10)
        2009 (37)
        2010 (15)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.36.2010 (3)
        2011 (16)
        2012 (45)
        2013 (24)
        2014 (14)
            Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.21.2014 (5)
        2015 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2015 (3)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.3.2015 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2015 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.9.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2015 (4)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.13.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.15.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2015 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.20.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.22.2015 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.25.2015 (1)
            Numer sprawy : RPPiOS.6220.18.2015 (1)
        2016 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2016 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2016 (7)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2016 (10)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2016 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2016 (11)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2016 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.13.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2016 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.18.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.19.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.21.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.99.2016 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.227.2016 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.245.2016 (3)
        2017 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.3.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.7.2017 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2017 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.15.2017 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2017 (20)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.17.2017 (17)
            Numer sprawy: RPPiOS.6131.38.2017 (1)
        2018 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2018 (3)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2018 (3)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.7.2018 (3)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.10.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2018 (6)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.12.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.14.2018 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2018 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.18.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.19.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.20.2018 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.22.2018 (8)
        2019 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.1.2019 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.3.2019 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2019 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.5.2019 (2)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2019 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.7.2019 (8)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2019 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.10.2019 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2019 (12)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.13.2019 (1)
        2020 (0)
            Numer sprawy: RPPiOS.6150.2.2020 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.2.2020 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.4.2020 (4)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.6.2020 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.7.2020 (3)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.8.2020 (10)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.10.2020 (5)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.11.2020 (11)
            numer sprawy: RPPiOŚ.6220.14.2020 (1)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.15.2020 (7)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.16.2020 (4)
            Numer sprawy: RPPiOS.6220.17.2020 (3)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.18.2020 (1)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.24.2020 (5)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.25.2020 (5)
        2021 (0)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.15.2021 (6)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.14.2021 (7)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.13.2021 (7)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.12.2021 (5)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.10.2021 (1)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.9.2021 (5)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.7.2021 (1)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.6.2021 (4)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.5.2021 (3)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.4.2021 (3)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.2.2021 (2)
            Numer sprawy: RPPiOŚ.6220.1.2021 (4)
        2022 (0)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.1.2022 (4)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.2.2022 (1)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.3.2022 (13)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.4.2022 (4)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.5.2022 (3)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.6.2022 (4)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.8.2022 (2)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.9.2022 (2)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.10.2022 (2)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.11.2022 (4)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.15.2022 (2)
            Numer sprawy: RMKiOS.6220.18.2022 (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
    Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
        2009 (17)
        2010 (218)
        2011 (148)
        2012 (193)
        2013 (144)
        2014 (122)
        2015 (224)
        2016 (229)
        2017 (192)
        2018 (204)
        2019 (186)
        2020 (153)
        2021 (115)
        2022 (102)
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (0)
        Opracowywane (0)
        Obowiązujące (0)
            SUiKZP Gminy Dopiewo 2016 r. (3)
            Zmiana 1 SUiKZP Gminy Dopiewo 2019 r. (3)
            Zmiana 2 SUiKZP Gminy Dopiewo 2020 r. (3)
        Nieobowiązujące (0)
            SUiKZP Gminy Dopiewo 1999 r. (1)
            Zmiana SUiKZP Gminy Dopiewo 2002 r. (1)
            Zmiana SUiKZP Gminy Dopiewo 2013 r. (3)
    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (0)
        Opracowywane (0)
            MPZP dla miejscowości Dąbrowa (0)
                Dąbrowa - rejon ulicy Szafirowej i Wiejskiej (1)
                Dąbrowa- rejon ul. Bukowskiej, działka 37/5 - ZMIANA (1)
                Dąbrowa- rejon ul. Leśnej, Solnej i rzeki Wirynki (1)
                Dąbrowa- rejon ul. Leśnej i Topolowej (1)
            MPZP dla miejscowości Dąbrówka (0)
                Dąbrówka - rejon ul. Widok (1)
                Dąbrówka- rejon ul. Logistycznej, linii kolejowej i dr. ekspresowej S11 (1)
                Dąbrówka- rejon ul. Gościniec i Plac Szlaku Bursztynowego- zmiana (1)
            MPZP dla miejscowości Dopiewiec (0)
                Dopiewiec - teren pomiędzy ulicą Szkolną a linią kolejową (1)
                Dopiewiec- teren wzdłuż linii kolejowej (2)
                Dopiewiec- pomiędzy ul. Osiedle i Muminków (1)
                Dopiewiec- rejon ul. Tranzytowej i Nasturcjowej (1)
                Dopiewiec- rejon ul. Wichrowej, Cichej, Skrytej i Osiedle (1)
            MPZP dla miejscowości Dopiewo (0)
                Dopiewo - rejon ul. Łąkowej i Wyzwolenia II (1)
                Dopiewo - rejon ul. Ogrodowej i Młyńskiej - Etap A (1)
                Dopiewo - rejon ulicy Świętojańskiej (1)
                Dopiewo - rejon ul. Trzcielińskiej, działki 761/2, 761/4 i 761/5 (3)
                Dopiewo- rejon ul. Trzcielińskiej i Wyzwolenia (3)
                Dopiewo- rejon ul. Ks. A. Majcherka i Świętojańskiej (1)
                Dopiewo- rejon ul. Klonowej- zmiana (2)
                Dopiewo- rejon ul. Bukowskiej, Polnej i Ogrodowej (1)
            MPZP dla miejscowości Drwęsa (0)
                Drwęsa- rejon ul. Leszczynowej i Przylesie- zmiana (1)
            MPZP dla miejscowości Gołuski (0)
                Gołuski - teren w rejonie autostrady A2 oraz ulic Szkolnej, Starowiejskiej i Lipowej (1)
                Gołuski - teren na południe od autostrady A2 (1)
            MPZP dla miejscowośći Konarzewo (0)
                Konarzewo – rejon ul. Kościelnej (1)
                Konarzewo- w rejonie węzła drogi ekspresowej S5 – etap A (1)
                Konarzewo- w rejonie węzła drogi ekspresowej S5 – etap B (1)
                Konarzewo- rejon cieku wodnego i ul. Młyńskiej. (5)
                Konarzewo- rejon ul. Dopiewskiej i ul. Bukowskiej (1)
                Konarzewo, rejon ul. Bukowskiej, Kościelnej i drogi ekspresowej S5 (1)
                Konarzewo- rejon ul. Torfowej- zmiana (1)
            MPZP dla miejscowośći Lisówki (0)
                Lisówki - rejon ulicy Źródlanej i Leśnej (4)
            MPZP dla miejscowośći Palędzie (0)
            MPZP dla miejscowośći Skórzewo (0)
                Skórzewo - rejon ulic: Nad Potokiem, Słoneczna, Bratnia (1)
                Skórzewo - rejon ulicy Sadowej i Gruszowej (4)
                Skórzewo - rejon ulicy Szarotkowej (4)
                Skórzewo - rejon ulicy Szarotkowej- część B (2)
                Skórzewo - rejon ulicy Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej (4)
                Skórzewo- rejon ul. Batorowskiej i Wiosennej (4)
                Skórzewo- w rejonie ul. Dębowej, Maratońskiej, Żeglarskiej i Szarotkowej (2)
                Skórzewo- w rejonie ul. Batorowskiej i Wesołej (1)
                Skórzewo- rejon ul. Malwowej- zmiana (1)
                Skórzewo- rejon ul. Grafitowej, dz. 2/21- zmiana (1)
                Skórzewo- rejon ul. Dębowej, dz. 1179/13, 1179/14- zmiana (1)
                Skórzewo- rejon ul. Szarotkowej i Leszczynowej- zmiana (1)
            MPZP dla miejscowośći Trzcielin (0)
                Trzcielin - rejon ul. Płk. A. Kopy i Środkowej (2)
                Trzcielin - rejon ulicy Środkowej i Płk. A. Kopy część B (1)
            MPZP dla miejscowośći Więckowice (0)
                Więckowice - rejon iluc Gromadzkiej i Jeziornej (1)
                Więckowice- rejon jeziora Niepruszewskiego, ulicy Zbożowej, Czeremchowej i Jarzębinowej. (2)
                Więckowice- rejon dr powiatowej nr 2403P (1)
                Więckowice- w rejonie ul. Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307 (4)
            MPZP dla miejscowośći Zakrzewo (0)
                Zakrzewo - rejon ul. Radosnej i drogi ekspresowej S11 (1)
                Zakrzewo- rejon ul. Długiej, Gajowej i Leśnej. (4)
                Zakrzewo- rejon ul. Zachodniej, dz. nr 414 i 415 - ZMIANA (1)
            MPZP dla miejscowośći Zborowo (0)
                Zborowo - rejon ulicy Lotniczej (3)
                Zborowo - rejon ulicy Wioślarskiej (1)
                Zborowo - działka o nr ewidencyjnym 2/46 (1)
            MPZP dla miejscowości Żarnowiec (0)
            Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka - w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej (5)
            Dąbrówka, Skórzewo i Gołuski - rejon linii kolejowej i drogi ekspresowej S11 (1)
            Dopiewo i Konarzewo - rejon autostrady A2 (1)
            Obszar Gminy Dopiewo - rejon węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (2)
            Zakrzewo i Dąbrowa - rejon ul. Przemysłowej i drogi ekspresowej S11 (2)
            Dopiewiec, Palędzie- rejon drogi powiatowej nr 2401P i linii kolejowej. (1)
            Skórzewo i Dąbrowa- rejon ul. Batorowskiej i Nektarowej (1)
            Skórzewo i Dąbrówka- rejon ul. Poznańskiej, Spółdzielczej i linii kolejowej. (1)
            Dopiewo, Dopiewiec- rejon ul. Poznańskiej, Szkolnej, Deszczowej, Konarzewskiej, Łąkowej i Południowej (1)
            Archiwum (0)
                MPZP dla miejscowości Gołuski (0)
                    Gołuski - rejon trasy S-11 i drogi powiatowej Plewiska - Gołuski (2)
                MPZP dla miejscowości Palędzie (0)
                    Palędzie - rejon ulic Pocztowej i Orzechowej (1)
        Obowiązujące (0)
            MPZP dla miejscowości Dąbrowa (0)
                Uchwała nr XXXIII/216/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dąbrowie, rejon ul. Wiejskiej (2)
                Uchwała nr XXXIII/220/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie, rejon ul. Bukowskiej (2)
                Uchwała nr XXXVI/244/97 RG Dopiewo z 29 XII 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie, rejon ul. Batorowskiej (2)
                Uchwała nr XII/93/99 RG Dopiewo z 30 VIII 1999r. z w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Dąbrowie (dziełki nr 445/1; 445/2; 445/3; 445/4; 445/5; 345/1; 345/2) (2)
                Uchwała nr IV/31/98 RG Dopiewo z 30 XII 1998 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie działki nr 295/2 (2)
                Uchwała nr XXV/206/2000 RG Dopiewo z 31 VII 2000 r. w sprawie uchwalenia MPZP w Dąbrowie (2)
                Uchwała nr XXX/247/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w spr uchwal mpzp terenu w Dąbrowie (działki nr ew 441/12; 191; 192; 193; 196; 197; oraz 442/12; 442/13; 442/14) (1)
                Uchwała nr XXXIX/321/01 RG Dopiewo z 25 VI 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowości Dąbrowa (działki nr 30/1; 31/1; 32/1; 31/3; 34 oraz część działek 30/2; 26/2) (2)
                uchwała nr LIII/476/02 RG Dopiewo z 24 VI 2002r. w spr uchwalenia mpzp terenów budownictwa mieszkaniowo-usłgowego w Dąbrowie , rejoie ul. Wiejskiej i Ogrodowej o pow. ca. 25,5 ha (2)
                Uchwała nr XLIV/366/01RG Dopiewo z 29 X 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Dąbrowie rejon ul. Piaskowej (działki nr 414/2; 415) (2)
                Uchwała nr L/441/02 RG Dopiewo z 25 III 2002 r. w sprawie uchwalenia MPZP w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Rolnej (działki nr ewid 350, 351, 352/2, 353, 354, 359/2, 447/10, 448/8, 449/10, 450 oraz części 359/1 o łącznej pow. ok. 8 ha (2)
                Uchwała Nr XLIV/364/01 RG Dopiewo z dnia 29.10.2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizaacji gospodarczej w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Batorowskiej, dla działki nr ewdi. 27. (1)
                Uchwała Nr IX/90/03 RG Dopiewo z dnia 26.05.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, działki nr ewdi,. 323/1, 322, 321, 315 oraz część 309/2, 309/1, 308/2 i 301. (1)
                Uchwała nr L/442/02 RG Dopiewo z 25 III 2002r. w sprawie uchwalenia MPZP w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Batorowskiej i Ogrodowej, działki nr 237/1, 238, 239/7, 240, 241, 242. (2)
                Uchwała Nr IV/31/03 RG Dopiewo z dnia 10.02.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Wiejskiej i Leśnej, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 361 do 363, 366 do 369, 451/1, 451/4, 451/5, 451/7 do 451/10, 452/1, 472 oraz część działki nr 359/1. (1)
                Uchwała nr LII/455/02 RG Dopiewo z 27 V 2002r. w sprawie uchwalenia MPZP w miejscowości Dąbrowa, rejon ul. Batorowskiej, działki nr 28/11, 29/2, 29/3, 29/4 o łącznej powierzchni 3,8477 ha. (2)
                Uchwała nr VI/57/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp dla zabudowy mieszkaniowej w Dąbrowie, rejon ul. Leśnej i Rolnej (działki nr 357/9; 357/30) (2)
                Uchwała nr VI/55/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia MPZP w Dąbrowie, rejon ul. Piaskowej (działki nr 423/1; 423/2; część 43/7 (nowe nr 43/12 do 43/30) (2)
                Uchwała Nr IX/99/03 RG Dopiewo z dnia 26.05.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Leśnej, działka nr 376. (1)
                Uchwała nr VI/59/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp w Dąbrowie rejon ul. Rolnej działki nr 328; 329; 330 (2)
                Uchwała XXIII/206/04 RG Dopiewo z 26 IV 2004.r w sprawie uchwalenia mpzp terenów budownictwa mieszkaniowego w Dąbrowie, rejon ul. Wiejskiej, działka nr ew.280 (2)
                Uchwała nr XI/116/03 RG Dopiewo z 30 VI 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Dąbrowie rejon ul. Wiejskiej (działki nr ew. 292/1; 293; 294/1) (2)
                Uchwała nr XXXV/232/09 RG Dopiewo z 30 III 2009r. w sprawie mpzp terenu w Dąbrowie przy ul. Leśnej i Rolnej (część działek nr ew 346; 347 oraz część 34 372) (2)
                Uchwała nr LII/376/2010 RG Dopiewo z 26 VII 2010 w sprawie MPZP terenu w miejscowości Dąbrowa rej ul. Krańcowej działaka nr ew 510 (1)
                Uchwała Nr XXIII/316/16 RG Dopeiwo z dnia 24.10.2016 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 381/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372. (6)
                Uchwała Nr XXVI/359/17 RG Dopiewo z dnia 30.01.2017 r. w sprawie zmiany mpzp w miejscowości Dąbrowa, terenu w rejonie ulic Wiejskiej i Leśnej. (3)
                Uchwała Nr XXVI/360/17 RG Dopiewo w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa terenu w rejonie ulic Sadowej i Działkowej. (3)
                Uchwała XXV/343/16 RG Dopiewo z dnia 19.12.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Piaskowej i Szkolnej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXXIII/419/17 RG Dopiewo z dnia 31.07.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Leśnej, gmina Dopiewo. (4)
                Uchwała Nr XXXIV/429/17 RG Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Zakrzewo i Dąbrowa, terenu w rejonie ulic Piaskowej, Zachodniej, Owsianej, Żytniej i Granicznej, wzdłuż drogi ekspresowej S11. (1)
                Uchwała Nr XL/555/18 RG Dopiewo z dnia 26.03.2018 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. (5)
                Uchwała Nr XLIII/600/18 RG Dopiewo z dnia 25.06.2018 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Szkolnej, Tęczowej, Błękitnej i Słonecznej. (3)
                Uchwała Nr VIII/91/19 RG Dopiewo z dnia 29.04.2019 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Pszczelej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr VIII/93/19 RG Dopiewo z dnia 29.04.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Leśnej, Topolowej, Orzechowej i Agrestowej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XII/130/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany mpzp terenu w m. Dąbrowa w rejonie ul. Piaskowej i Szkolnej , gm. Dopiewo, w zakresie działki o nr ewid. 423/1 (3)
                Uchwała Nr XV/186/19 RG Dopiewo z dnia 25.11.2019 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa w rejonie ul. Batorowskiej, Rolnej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo. (4)
                Uchwała Nr XXXVI/445/21 RG Dopiewo z dnia 25.10.2021 r. ws mpzp w miejscowości Dąbrowa w rejonie ul. Turkusowej. (3)
                Uchwała Nr XLI/523/22 RG Dopiewo z dnia 28.02.2022 r. ws. mpzp Dąbrowa - rejon ulic Leśnej i Borówkowej (3)
                Uchwała Nr XLIII/552/22 RG Dopiewo z dnia 25.04.2022 r. ws. mpzp Dąbrowa- rejon ul. Wiejskiej i Śliwkowej. (4)
            MPZP dla miejscowości Dąbrówka (0)
                Uchwała nr XXIII/122/96 RG Dopiewo z 23 VIII 1996r. w sprawie uchwalenia MPZP fragmentu wsi Dąbrówka - stacja redukcji gazu (2)
                Uchwała nr XXX/248/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie uchwalenia MPZP obszaru Dąbrówka w gm. Dopiewo (2)
                Uchwała Nr XLII/290/13 RG Dopiewo z dnia 4.02.2013 r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowości Dąbrówka, terenu między drogą powiatową Skórzewo-Dąbrówka, a linią kolejową Warszawa-Berlin. (4)
                Uchwała Nr XV/211/16 RG Dopiewo z dnia 1.2.2016 r. w sprawie mpzp w obrębie geodezyjnym Dąbrówka wzdłuż linii kolejowej, gmina Dopiewo. (4)
                Uchwała Nr XXI/297/16 RG Dopiewo z dnia 29.08.2016 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ull. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2. (5)
                Uchwała Nr XXVIII/381/17 RG Dopiewo z dnia 27.03.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XLI/572/18 RG Dopiewo z dnia 23.04.2018 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie linii kolejowej. (3)
                Uchwała Nr XLIII/599/18 RG Dopiewo z dnia 25.06.2018 r. w sprawie zmiany mpzp terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ull. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2. (3)
                Uchwała Nr XII/133/19 RG Dopiewo z dnia 29.07.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dąbrówka, pomiędzy ulicami Komornicką i Piastowską, gmina Dopiewo. (6)
                Uchwała Nr XXII/288/20 RG Dopiewo z 28.09.2020 r. ws. mpzp Dąbrówka - rejon ul. Dębowej, dla działek o nr ewid. 1/370, 1/371 i 1/79, gmina Dopiewo, (3)
                Uchwała Nr XXVIII/366/21 RG Dopiewo z dnia 26.04.2021 r. ws. mpzp Dąbrówka pomiędzy ul. Komornicką i Piastowską- zmiana (4)
                Uchwała Nr XXXII/403/21 RG Dopiewo z dnia 26.07.2021 r. ws. zmiany mpzp Dąbrówka - działka o nr ewid. 37/4 (6)
            MPZP dla miejscowości Dopiewiec (0)
                Uchwała nr IX/91/03 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Dopiewcu w rejonie ulic Wierzbowej (2)
                Uchwała nr VI/54/03 w sprawie uchwalenia mpzp w Dopiewcu rejon ul. Osiedle (2)
                Uchwała Nr XI/112/03 RG Dopiewo z dnia 30.06.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Leśnej, działki nr 281/2, 281/5, 281/6. (1)
                Uchwała nr IX/98/03 w sprawie uchwalenia mpzp w Dopiewcu rejon ul. Jesionowe (2)
                Uchwała Nr VI/52/03 RG Dopiewo z dnia 31.03.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Szkolnej, obejmujący część działek nr ewid. 192/1, 190/2, 202. (1)
                Uchwała Nr XIX/167/03 RG Dopiewo z dnia 29.12.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ulicy Jesionowej, działki nr ewid. 179, 180, 181 i 182/2. (1)
                Uchwała Ner XVII/153/03 RG Dopiewo z dnia 27.10.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Leśnej działka nr 281/3. (1)
                Uchwała nr IX/55/07 w sprawie zmieny mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinej w Dopiewcu rejon ul. Szkolnej (2)
                Uchwała Nr XLV/344/10 RG Dopiewo z dnia 1.3.2010 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3. (1)
                Uchwała Nr VIII/67/11 RG Dopiewo z dnia 30.05.2011 r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowościach Dopiewiec i Palędzie wzdłuż drogi powiatowej łączącej miejscowości Dopiewiec i Palędzie. (3)
                Uchwała Nr XXI/295/16 RG Dopiewo z dnia 29.08.2016 r.w sprawie mpzp w miejscowości Doppiewiec, obręb geodezyjny Dopiewiec dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewiec-Konarzewo. (3)
                Uchwała Nr XXXVI/480/17 RG Dopiewo z dnia 20.11.2017 r. w sprawie mpzp terenu dla działki o nr ewid. 192/98 w miejscowości Dopiewiec, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr IV/40/19 RG Dopiewo z dnia 28.01.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ulicy Wierzbowej i Wichrowej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XIX/236/20 RG Dopiewo z dnia 08.04.2020 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewiec, dla działki o nr ewid. 106/22 (4)
            MPZP dla miejscowości Dopiewo (0)
                uchwała XV/127/99 w sprawie uchwalenia mpzp terenu przy ul. Trzcielińskiej w Dopiewie (2)
                uchwała nr XXIX/230/2000 w sprawie mpzp w Żarnowcu (2)
                uchwała nr XLI/343/01 w sprawie uchwalenia mpzp w Dopiewie i Dopiewcu (2)
                uchwała nr VIII/82/03 w sprawie uchwalenia mpzp ternów w Dopiewie rejon ul. ks. Majcherka i Więckowskiej (2)
                uchwała nr XV/144/03 w sprawie mpzp w Dopiewie rejon ul. Poznańskiej i Konarzewskiej (2)
                uchwała nr XI/113/03 w sprawie mpzp Dopiewo rejon ul. Trzcielińskiej. (2)
                uchwała nr IX/93/03 w sprawie uchwalenia mpzp zabudowy mieszkaniowej w Dopiewie rejon ul. Więckowskiej (2)
                uchwała nr III/27/02 w sprawie uchwalenia mpzp Dopiewo rejon ul. ks. Majcherka (2)
                uchwała nr VI/60/03 w sprawie uchwalenia mpzp Dopiewo rejon ul. Więckowskiej i Młyńskiej (2)
                uchwała nr LIV/420/06 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp w Dopiewie rejon ul. Wyzwolenia i Łąkowej (2)
                Uchwała Nr VII/77/15 RG Dopiewo z dnia 27.04.2015 r. w sprawie mpzp w miejscopwości Dopiewo terenu w rejonie ulicy Trzcielińskiej. (4)
                Uchwała Nr XIX/267/16 RG Dopiewo z dnia 30.05.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewo, terenu w rejonie ulic Wyzwolenia i Kolejowej. (4)
                Uchwała Nr XXIV/333/16 RG Dopiewo z dnia 21.11.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewo terenu w rejonie ulic Łąkowej i Wyzwolenia, działka nr ewid. 738/14. (4)
                Uchwała Nr XLVI/651/18 RG Dopiewo z dnia 15.10.2018 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej- część B. (3)
                Uchwała Nr IV/41/19 RG Dopiewo z dnia 28.01.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Więckowskiej. (4)
                Uchwała Nr VI/75/19 RG Dopiewo z dnia 25.03.2019 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej. (4)
                Uchwała Nr XII/131/19 RG Dopiewo z dnia 29.07.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej. (4)
                Uchwała Nr XIII/160/19 RG Dopiewo z dnia 30.09.2019 r. w sprawie mpzp w rejonie ul. Ogrodowej i Młyńskiej w miejscowości Dopiewo. (4)
                Uchwała Nr XIII/162/19 RG Dopiewo z dnia 30.09.2019 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Deszczowej. (4)
                Uchwała Nr XV/187/19 RG Dopiewo z dnia 25.11.2019 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Wysokiej. (4)
                Uchwała Nr XX/258/20 RG Dopiewo z dnia 15.06.2020 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopeiwo, w rejonie ulicy Więckowskiej- część B. (3)
                Uchawała Nr XXII/289/20 RG Dopiewo z dnia 28.09.2020 r. ws. mpzp Dopiewo ul. Ogrodowa, Młyńska- etap A- część I. (5)
                Uchwała Nr XXIX/376/21 RG Dopiewo z dnia 31.05.2021 r. ws. mpzp Dopiewo, rejon ul. Trzcielińskiej i linii kolejowej (4)
                Uchwała Nr XXXIV/427/21 RG Dopiewo z dnia 27.09.2021 r. ws. mpzp Dopiewo - rejon ul. Leśnej, Niecałej i Polnej. (9)
                Uchwała Nr XL/500/22 RG Dopiewo z dnia 31.01.2022 r ws. mpzp Dopiewo- rejon ul. Wysokiej- zmiana (4)
                Uchwała Nr XLI/522/22 RG Dopiewo z dnia 28.02.2022 r. ws. mpzp Dopiewo - rejon ul. Ks. A. Majcherka i Więckowskiej (6)
                Uchwała Nr XLVI/606/22 RG Dopiewo z dnia 29.08.2022 r. ws. mpzp Dopiewo- w rejonie ul. Młyńskiej i Poznańskiej - zmiana (3)
            MPZP dla miejscowości Drwęsa (0)
                Uchwała nr XXXVI/243/97 RG Dopiewo z 29 XII 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej w Więckowicach (1)
                Uchwała Nr IX/107/19 RG Dopiewo z dnia 27.05.2019 r. w sprawie mpzp terenu w obrębie geodezyjnym Więckowice, w rejonie ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, Bukowej i Brzozowej, gmina Dopiewo. (1)
                Uchwała Nr XII/132/19 RG Dopiewo z dnia 29.07.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ulicy Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie i Orzechowej, gmina Dopiewo. (5)
                Uchwała Nr XLVI/603/22 RG Dopiewo z dnia 29.08.2022 r. ws. mpzp Drwęsa- w rejonie ul. Jaworowej, działka o nr. ewid. 25/12 - zmiana (3)
            MPZP dla miejscowości Fiałkowo (0)
                Uchwała Nr XVI/227/16 RG Dopiewo z dnia 29.02.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Fiałkowo, obręb geodezyjny Więckowice dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewo-Więckowice. (4)
                Uchwała Nr XLV/633/18 RG Dopiewo z dnia 12.09.2018 r. w sprawie mpzp w miejscowości Fiałkowo, obręb geodezyjny Więckowice dla terenu przy drodze powiatowej Dopiewo-Więckowice. (4)
            MPZP dla miejscowości Gołuski (0)
                Uchwala nr XLIV/365/01 RG Doiewo z 29 X 2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej, działki o nr ewid. 150/1, 150/2, 151 (2)
                Uchwała nr LI/449/02 RG Dopiewo z 22 IV 2002r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowośći Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i Nowej, (2)
                Uchwala nr III/26/02 RG Dopiewo z 30 XII 2002 r. w sprawie uchwalenia MPZP terenu w miejscowości Gołuski, rejon ulicy Dopiewskiej i Polnej, działki nr ewid. 12, 13, 15, 16, 17, 143/1, 143/2, 144 oraz część działek nr 10, 11/1, 11/2, 140/2. (1)
                Uchwała Nr VI/56/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i (2)
                Uchwała Nr VIII/90/15 RG Dopiewo z dnia 25.05.2015 r. w sprawie mpzp w obrębie geodezyjnym Gołuski terenu w rejonie ulicy Szkolnej. (4)
                Uchwała Nr IX/101/15 RG Dopiewo z dnia 29.06.2015 r. w sprawie mpzp w obrębie geodezyjnym Gołuski, terenu w rejonie ulicy Dopiewskiej. (3)
                Uchwała Nr XXXVI/478/17 RG Dopiewo z dnia 20.11.2017 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Gołuski, rejon ulicy Osiedle Leśne, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXIV/318/20 RG Dopiewo z dnia 23.11.2020 r., ws. mpzp Gołuski, na południe od autostrady A2- etap I. (2)
                Uchwała Nr XLVIII/636/22 RG Dopiewo z dnia 24.10.2022 r. ws. mpzp Gołuski - rejon ul. Szkolnej, Ogrodowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo.- część A. (5)
            MPZP dla miejscowośći Konarzewo (0)
                Uchwała nr XXIV/293/01RG Dopiewo z 26 II 2001 r w sprawie mpzp dla terenu w Konarzewie działki o nr ew 498/2, 498/7, 498/8. (1)
                Uchwała nr XXXIII/282/01 RG Dopiewo z 12 II 2001 w sprawie uchwalenia mpzp Konarzewo działaka nr 242 (1)
                Uchwała nr L/440/02 w sprawie uchwalenia mpzp Konarzewo działki nr 204, 205_3 (1)
                Uchwała Nr XIX/269/16 RG Dopiewo z dnia 30.05.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Konarzewo, terenu w rejonie ulicy Młyńskiej. (4)
                Uchwała Nr XVIII/226/20 RG Dopiewo z dnia 24.02.2020 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej- część A. (5)
                Uchwała Nr XXIX/377/21 RG Dopiewo z dnia 31.05.2021 r. ws. mpzp Konarzewo- w rejonie ul. Szkolnej, Poznańskiej i Kwiatowej. (4)
                Uchwała Nr XLIV/571/22 RG Dopiewo z dnia 30.05.2022 r. ws. mpzp Konarzewo- rejon ul. Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej (po rozstrzygnięciu wojewody) (2)
            MPZP dla miejscowości Lisówki (0)
                Uchwała nr XXXIII/281/01 RG Dopiewo z 12 II 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp w Lisówkach, obręb Trzcielin (1)
                Uchwała nr XLI/341/01 RG Dopiewo z 28 VIII 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp Lisówki dla działek o nr ewid 297/7, 297/8, 297/9 o pow. 0,2648 ha. (1)
            MPZP dla miejscowości Palędzie (0)
                Uchwała nr XXXIII/283/01 RG Dopiewo z 12 II 2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabud. mieszkaniowo-usługowej Palędzie (1)
                Uchwała nr XI/114/03 RG Dopiewo z 30 VI 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp Palędzie rejon ul. Nowej, działki nr 172/10, 172/19, 177, 181, 182, 183, 218/4, 218/27 oraz część działek 172/20, 178, 189, 217/2, 217/4 (1)
                Uchwała nr VI/58/03 RG Dopiewo z 31 III 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp Palędzie rejon ul. Dopiewskiej, działki o nr ew 229/5 (1)
                Uchwała nr XIII/139/03 RG Dopiewo z 1IX 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp w Palędziu, rejon ul. Pocztowej na obszarze działki nr new. 111 (1)
                Uchwała nr XIX/166/03 RG Dopiewo z 29 XII 2003r. w sprawie uchwalenia mpzp PAlędzie działaka ew. nr 9 (1)
                Uchwała Nr VIII/67/11 RG Dopiewo z dnia 30.05.2011 r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowościach Dopiewiec i Palędzie wzdłuż drogi powiatowej łączącej miejscowości Dopiewiec i Palędzie. (1)
                Uchwała Nr XII/164/15 RG Dopiewo z dnia 26.10.2015 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Palędzie, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4,-70/13, 71, 72/1-72/7, 73/1-73/5, 74, 75/2-75/7, 76-81 oraz części działki nr ewid. 43/2. (5)
                Uchwała Nr XXXIV/430/17 RG Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Malinowej i Poziomkowej. (3)
                Uchwała Nr XXXIV/431/17 RG Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Pięknej. (4)
                Uchwała Nr XXXVI/477/17 RG Dopiewo z dnia 20.11.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Palędzie w rejonie ulicy Leśnej i Pocztowej, gmina Dopiewo. (4)
                Uchwała Nr IX/105/19 RG Dopeiwo z dnia 27.05.2019 r. w sprawie zminay mpzp terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Jagodowej, dla działki o nr ewid. 18/47, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr IX/106/19 RG Dopiewo z dnia 27.05.2019 r. w sprawie mpzp w miejscowości Palędzie, w rejonie ulicy Wrzosowej, gmina Dopiewo. (4)
                Uchwała Nr XXIII/302/20 RG Dopiewo z dnia 26.10.2020 r. ws. mpzp Palędzie, w rejonie ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej (4)
                Uchwała Nr XXXVI/444/21 RG Dopiewo dnia 25.10.2021 r. ws. mpzp w miejscowości Palędzie w rejonie ul. Modrzewiowej. (3)
            MPZP dla miejscowości Skórzewo (0)
                Uchwała nr XIX/99/96 RG Doopiewo z 1 IV 1996r w sprawie uchwalenia mpzp zespołu mieszkaniowo-usługowego Skórzewo Zachód I (1)
                Uhwała nr XXXV/233/97 RG Dopiewo z 15 XII 1997r. w sprawie uchwalenia mpzpterenu aktywizacji gospodarczej w Skórzewie rejon ulic Poznańskiej i Malwowej (1)
                uchwała nr XXXI/198/97 w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie rejon ul. Szarotkowej (1)
                Uchwała nr XXXIII/218/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej w Skórzewie rejon ul. Spółdzielczej (1)
                Uchwała nr XXXIV/226/97 RG Dopiewo z 17 XI 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w Skórzewie, rejon ul. Kasztanowej (1)
                Uchwała nr XXXVII/248/98 RG Dopiewo z 30 I 1998r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy wielorodzinnej w Skórzewie (1)
                Uchwała nr XLI/283/98 RG Dopiewo z 20 V 1998 r w sprawie uchwalenia mpzp terenó budownictwa mieszkaniowego w Skórzewie (1)
                Uchwała nr XV/126/99 RG Dopiewo z 29 XII 1999 r. w sprawie mpzp w Skórzewie ; działki nr ew. 423/32; 423/26 (1)
                Uchwała Nr XXIX/228/2000 RG Dopiewo z dnia 30.10.2000 r. w sprawie zmiany mpzp rejonu ul. Szarotkowej w Skórzewie. (1)
                Uchwała nr XXIV/291/01 RG Dopiewo z 26 II 2001r. w sprawie mpzp w Skórzewie działki nr 466/10 (1)
                Uchwała nr XXXIV/290/01 w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie (działki nr 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112) (1)
                Uchwała nr XXXIII/284/01 RG Dopiewo z 12 II 2000 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Skórzewie (1)
                Uchwała nr XXX/242/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Skórzewie, rejon ul. Malinowej (1)
                Uchwała nr XLII/348/01 RG Dopiewo z 10 IX 2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Skórzewie rejon ul. Batorowskiej (dział. nr 113114; 115) o łącznej pow. ok. 4,53 ha (1)
                Uchwała nr XLII/346/01 RG Dopiewo z 10 IX 2001 r. w sprawie uchwalenia IV zmiany planu szczegółowego zag. przestrz. rejon ul. Szarotkowej w Skórzewie, ( (1)
                Uchwała nr XXIII/207/04 RG Dopiewo z 26 IV 2004 r. w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie rejon drogi gminnej nr 325319P Skórzewo -Dąbrowa działaki nr ew. 425/4, 425/5, oraz części działek 425/6, 425/2, 425/3 (1)
                Uchwała nr IX/103/03 RG Dopiewo z 26 V 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie rejon ul. Szarotkowej dla działek 301/1; 310/22 do 310/25; 311/22 do 311/25; 313/3; 313/5; 313/7 do 313/30; 313/32 do 313/42; 315/3 do 315/8; 315/13 do 315/40; (1)
                Uchwała nr XIII/138/03 RG Dopiewo z 1 IX 2003 r. w spr zmiany mpzp w Skórzewie rejon ul. Botanicznej, Kwiatowej Słonecznej na obszarze działek o nr ew. 579/10 do 579/30. (1)
                Uchwała nr IX/97/03 RG Dopiewo z 26 V 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej w Skórzewie rejon ul. Trzmiela dzi. nr ew. 784 (1)
                Uchwała nr IX/96/03 RG Dopiewo z 26 V 1993 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Skórzewie rejon ul. Rzemieślniczej na obszarze działek o nr ewid 466/6; 466/7 (1)
                Uchwała nr XI/115/03 RG Dopiewo z 30 VI 2003r.w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Skórzewie, rejon ul. Botanicznej, działki nr ew. 577/107, 577/10, 577/111, 577/142 (1)
                Uchwała nr XVII/152/03 RG Dopiewo z 27 X 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu w Skórzewie , rejon ulicy Wrzosowej (działki nr 950 do 1002) (1)
                Uchwała nr XV/143/03 RG Dopiewo z 30 IX 2003 r.w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Skórzewie , rejul. Poznańskiej i Nad Potokiem (działki nr 2/6 i 4/3) (1)
                Uchwała nr XXIX/243/04 RG Dopiewo z 27 IX 2004r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w Skórzewie rejon ul. Ważki (część działki nr ew. 466/54) (1)
                Uchwała nr XXXV/292/05 RG Dopiewo z 21 II 2005rw sprawie uchwalenia mpzp w Skórzewie, rejon ul. Poznańskiej i Szkolnej działki nr ew. 306/7, 306/18 do 306/24, 701/1 oraz część działki 307 , (1)
                Uchwała nr XLIV/353/05 RG Dopiewo z 28 IX 2005 r. w sprawie zmiany mpzp terenu akt gosp w Skórzewie, rejon ul. Malwowej i Poznańskiej działki o nr ew. 292/67, 292/69, 292/70 i 292/71. (1)
                Uchwała nr LVII/469/06 RG Dopiewo z 28 VIII 2006 r. w sprawie zmiany mpzp w Skórzewie rejon ul. Słonecznej (działki nr 577/88 i 577/89) z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren usług oświaty oraz zabudowy mieszkaniowej (1)
                chwała nr XXI/145/08 RG Dopiewo z 31 III 2008 r w sprawie zmiany mpzp terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w Skórzewie rejul. Topolowej i Kasztanowej działki nr ew. 213/4, 213/5 (1)
                Uchwała Nr XLIV/333/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia 2010 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrz (1)
                Uchwała XIV/90/07 RG Dopiewo z dnia 24.09.2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Bratniej, działka nr ewid. 1010. (1)
                Uchwała nr XXVI/166/08 RG Dopiewo z 23 VII 2008r. w sprawie zmiany mpzp terenu w Skórzewie rejon miedzy drogą gminną Dąbrowa-Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ew. 425/8 (1)
                Uchwała nr XXX/194/08 RG Dopiewo z 24 XI 2008r w sprawie mpzp terenu w Skórzewie (działki nr ew. 20/2; 583; 584) (1)
                Uchwała Nr XIX/124/08 RG Dopeiwo z dnia 28.01.2008 r. w sprawie zmiany mpzp terenu w miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid. 292/95. (1)
                Uchwała Nr XIII/110/11 RG Dopiewo z dnia 26.09.2011 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Szarotkowej i Dębowej dla działek 315/38, 315/39, 315/40. (3)
                Uchwała Nr LV/400/10 RG Doipewo z 25.10.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu w Skórzewie rejon ul. Ks. Kozierowskiego. (1)
                Uchwała Nr LXVIII/462/14 RG Dopiewo z dnia 26.05.2014 r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowości Skórzewo rejon ulicy Batorowskiej. (4)
                Uchwała Nr XLII/291/13 RG Dopiewo z dnia 4.02.2013 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Ks. Kozierowskiego- część B. (4)
                Uchwała Nr LXIV/430/14 RG Dopiewo z dnia 24.3.2014 r. w sprawei mpzp w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XII/165/15 RG Dopiewo z dnia 26.10.2015 r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej, gmina Dopiewo- etap I. (7)
                Uchwała Nr XXI/296/16 RG Dopiewo z dnia 29.08.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Spotrowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej. (4)
                Uchwała Nr XXII/307/16 RG Dopiewo z dnia 26.09.2016 r. w sprawie zmiany mpzp w miejscowości Skórzewo terenu pomiędzy ulicą Batorowską i Lawendową. (3)
                Uchwała XXIV/334/16 RG Dopiewo z dnia 21.11.2016 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Skórzewo w rejonie ul. Czereśniowej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXVI/361/17 RG Dopiewo z dnia 30.01.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Kolejowej i Sportowej. (3)
                Uchwała Nr XXVIII/382/17 RG Dopiewo z dnia 27.03.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Nad Potokiem, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXXVI/476/17 RG Dopeiwo z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zmiany mpzp terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Cisowej, gmina Dopiewo. (4)
                Uchwała Nr XLI/571/18 RG Dopeiwo z dnia 23.04.2018 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Botanicznej. (3)
                Uchwała Nr IX/109/19 RG Dopiewo z dnia 27.05.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Poznańskiej i Szarotkowej. (3)
                Uchwała Nr XIII/163/19 RG Dopiewo z dnia 30.09.2019 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, w rejonie ul. Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XV/185/19 RG Dopiewo z dnia 25.11.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Skórzewo w rejonie ulicy Malwowej, Cisowej i Lipowej (5)
                Uchwała Nr XVIII/227/20 RG Dopiewo z dnia 24.02.2020 r. w sprawie zmiany mpzp w miejscowości Skórzewo w rejonie ul. Kolejowej i Brzoskwiniowej (3)
                Uchwała Nr XXI/275/20 RG Dopiewo z dnia 27.07.2020 r. w sprawie mpzp w Skórzewie w rejonie ul. Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej. (7)
                Uchwała Nr XX/257/20 RG Dopiewo z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmiany mpzp w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Jabłoniowej (4)
                Uchwała Nr XXI/276/20 RG Dopiewo z dnia 27.07.2020 r. w sprawie mpzp w Skórzewie w rejonie ul. Ks. Kozierowskiego, dla części działki o nr ewid. 425/176. (6)
                Uchwała Nr XXI/277/20 RG Dopiewo z dnia 27.07.2020 r. w sprawie mpzp w Skórzewie w rejonie ul. Biedronki i Pasikonika. (3)
                Uchwała Nr XXII/291/20 RG Dopiewo z dnia 28.09.2020 r. ws. mpzp Skórzewo ul. Kozierowskiego- część A- etap II (4)
                Uchwała Nr XXVII/349/21 RG Dopiewo z dnia 22.02.2021 r. ws. mpzp Skórzewo - rejon ulicy Spółdzielczej, dla działki o nr ewid. 421/6 (3)
                Uchwała Nr XXVIII/367/21 RG Dopiewo z dnia 26.04.2021 r. ws. mpzp Skórzewo - rejon ulicy Szarotkowej, Jaworowej i Malwowej (5)
                Uchwała Nr XXXIV/426/21 RG Dopiewo z dnia 27.09.2021 r. ws mpzp Skórzewo - rejon ulicy Kolejowej, Gruszowej, Sadowej, Czereśniowej i Szarotkowej (7)
                Uchwała Nr XLII/539/22 RG Dopiewo ws. mpzp Skórzewo - rejon ulicy Batorowskiej, Polnej, Ogrodowej, Poznańskiej i Księżycowej (4)
                Uchwała Nr XLIV/570/22 RG Dopiewo z dnia 30.05.2022 r. ws. mpzp Skórzewo- rejon ul. Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i Żeglarskiej. (4)
                Uchwała Nr XLVI/607/22 RG Dopiewo z dnia 22.08.2022 r. ws. mpzp Skórzewo-rejon ul. Akacjowej i Jarzębinowej (5)
                Uchwała Nr XLVI/608/22 RG Dopiewo z dnia 22.08.2022 r. ws. mpzp Skórzewo- rejon ul. Sportowej i Piłkarskiej- zmiana (3)
                Uchwała Nr XLVIII/642/22 RG Dopiewo z dnia 24.10.2022 r. ws. mpzp Skórzewo - rejon ulicy Ks. Kozierowskiego - część A- etap I (7)
            MPZP dla miejscowości Trzcielin (0)
                Uchwała Nr XIX/266/16 RG Dopiewo z dnia 30.05.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Trzcielin, obręb geodezyjny Trzcielin wzdłuż fragmentu cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcielin i Lisówki. (3)
                Uchwała Nr XXXVIII/511/18 RG Dopiewo z dnia 29.01.2018 r. w sprawie mpzp w miejscowości Trzcielin w rejonie drogi powiatowej 2402P i drogi ekspresowej S5, gmina Dopiewo. (5)
                Uchwała Nr III/28/18 RG Dopiewo z dnia 17.12.2018 r. w sprawie mpzp w obrębie geodezyjnym Trzcielin terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopeiwo-Stęszew. (4)
                Uchwała Nr XXXIV/428/21 RG Dopiewo z dnia 27.09.2021 r. ws. mpzp Trzcielin- rejon ul. Powstańców Wlkp. i Topolowej. (3)
                Uchwała Nr XXXIX/485/21 RG Dopiewo z dnia 20.12.2021 r. ws. mpzp Trzcielin – rejon ul. Środkowej (6)
                Uchwała Nr XLV/589/22 RG Dopiewo z dnia 27.06.2022 ws. mpzp Trzcielin- rejon ulicy Leśne Zacisze, Pułkownika Andrzeja Kopy, Łabędziej, Przepiórczej, Słowiczej i Żurawiej. (4)
            MPZP dla miejscowośći Więckowice (0)
                Uchwała nr XXXIII/212/97 RG Dopiewo z 29 IX 1997r. w sprawie uchwalenia mpzp ternu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Więckowicach rejon ul. Jeziornej (1)
                Uchwała nr VII/51/99 RG Dopiewo z 29 III 1999r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu aktywizacji gospodarczej działak a nr ew 37 w Więckowicach (1)
                Uchwała Nr XXXII/272/2000 RG Dopeiwo z dnia 28.12.2000 r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej w Więckowicach rejon ul. Jeziornej gm. Dopeiwo. (1)
                Uchwała nr XXXIX/322/01 RG Dopiewo z 25 VI 2001r. w sprawie uchwalenia mpzp terenó zabudowy mieszkaniowej jednorodziennej rezydencjonalnej w Więckowicach rejon ul. Jeziornej (1)
                Uchwała nr LVII/517/02 RG Dopiewo z 30 IX 2002r. w sprawie uchwalenia mpzp w Więckowicach rejon ul. Krótkiej działak anr 117 o pow. 1,55 ha (1)
                Uchwała Nr LII/456/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27.05.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu w miejscowości Więckowice rejon ul. Jeziornej działki nr 169/1, 169/4, 169/5, 169/8, 169/9 oraz część działek 169/6, 169/7, 167 o powierzchni ok. 2,1 ha. (1)
                Uchwała nr XIX/123/08 RG Dopiewo z 28 I 2008r. w sprawie zmiany mpzp dla terenu w Więckowicach w rejonie ul. Leśnej w zakresie działki ewid nr 130/2 i części działki ew. nr 130/18 (1)
                Uchwała Nr VI/68/15 RG Dopiewo z dnia 30.03.2015 r. w sprawie mpzp w obrębie geodezyjnym Więckowice, terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 Poznań-Buk. (3)
                Uchwała Nr XXXVI/479/17 RG Dopiewo z dnia 20.11.2017 r. w sprawie mpzp terenu w rejonie ulicy Jeziornej, Słonecznej i Złoty Łan wmiejscowości Więckowice, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr IX/107/19 RG Dopiewo z dnia 27.05.2019 r. w sprawie mpzp terenu w obrębie geodezyjnym Więckowice, w rejonie ulic Akacjowej, Dębowej, Cedrowej, Jaworowej, Orzechowej, Sosnowej, Bukowej i Brzozowej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXII/290/20 RG Dopiewo z dnia 28.09.2020 r. ws. mpzp Więckowice - rejon ul. Leśnej, dla działek o nr ewid. 130/10 i 130/11 (4)
                Uchwała Nr XXXVII/464/21 RG Dopiewo z dnia 22.11.2021 r. ws. mpzp Więckowice- rejon ul. Tarnowskiej. (3)
                Uchwała Nr XLVII/619/22 RG Dopiewo z dnia 26.09.2022 r. ws. mpzp Więckowice- rejon ul. Jeziornej i Leśnej- zmiana (3)
            MPZP dla miejscowości Zakrzewo (0)
                Uchwała V/33/99 RG Dopiewo z 1 II 1999 r.w sprawie uchwalenia mpzp terenów eksploatacji kruszywa i zabudowy mieszkaniowej w Zakrzewie (1)
                Uchwała XXXII/273/2000 RG Dopiewo z uchwalenia mpzp w miejscowości Zakrzewo dla działek o nr ew. 27, 28, przedmiotem zmiany planu jest preznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej (1)
                Uchwała XXV/205/2000 RG Dopiewo z 31 VII 2000r. uchwalenie mpzp we wsi Zakrzewo działki nr ew. 142/15; 142/16; 142/17 (1)
                Uchwala nr XXX/250/2000 RG Dopiewo z 27 XI 2000r. w sprawie mpzp w Zakrzewie działki nr. ew.46/1; 49/1; 49/2; 49/3; 49/4; 50; 51/1; 51/2; 52/5; 52/6; 52/7; 56 (1)
                Uchwała nr XLII/347/01 z 10 IX 2001r. w sprawie mpzp Zakrzewo, działki nr 160/5; 172; 174; 175; 176; 177; 173/1; 173/2; 173/3; 173/4 oraz część działek 166/2 i 161o łącznej pow ok. 20,14ha (1)
                Uchwała nr XLV/383/01 RG Dopiewo z 26 XI 2001r. w sprawie mpzp w Zakrzewie, działki nr 214/1; 214/2 o pow. ok. 4,4 ha (1)
                Uchwała nr XLIX/427/02 RG Dopiewo z 25 II 2002 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej w Zakrzewie rej. ul. Granicznej na działkach ew. nr 186/11 i części 186/3 oraz miejscowości Dąbrowa w rej. ul. Granicznej na działce nr ew 435/1 (1)
                Uchwała Nr XXVI/222/04 RG Dopiewo z dnia 28.06.2004 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Długiej- działka nr ewid. 181/2. (1)
                Uchwała nr XIII/136/03 RG Dopiewo z 1 IX 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany mpzp terenu w Zakrzewie rejon ul. Granicznej, działki nr 186/35 do 186/69, 197/1 do 197/3 oraz część działki nr 186/7 (1)
                Uchwała nr XXXV/293/05 RG Dopiewo z 21 II 2005 r. w sprawie zmiany mpzp terenu w Zakrzewie rejon ul. Gajowej (działki nr ew 114/3; 114/13; 114/20; 115/1; 126/3; 126/6; 125 oraz 217/2 (1)
                Uchwała Nr XXV/183/12 RG Dopiewo z dnia 26.03.2012 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276. (1)
                Uchwała Nr LXVIII/463/14 RG Dopiewo z dnia 26.05.2014 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Zakrzewo i Dąbrowa w rejonie trasy S-11, gmina Dopiewo. (7)
                Uchwała Nr XVIII/261/16 RG Dopiewo z dnia 25.04.2016 r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowości Zakrzewo, rejon pomiędzy ul. Długą i Leśną, gmina Dopiewo. (6)
                Uchwała Nr XXVI/363/17 RG Dopiewo z dnia 30.01.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Zakrzewo w rejonie ulic Długiej i Olszynowej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXXIV/429/17 RG Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Zakrzewo i Dąbrowa, terenu w rejonie ulic Piaskowej, Zachodniej, Owsianej, Żytniej i Granicznej, wzdłuż drogi ekspresowej S11. (2)
                Uchwała Nr XLIII/598/18 RG Dopiewo z dnia 25.06.2018 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ul. Granicznej i Przylesie. (5)
                Uchwała Nr VIII/92/19 RG Dopiewo z dnia 29.04.2019 r. w sprawie mpzp terenu w miejscowości Zakrzewo, obręb geodezyjny Zakrzewo, w rejonie ulicy Olszynowej, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXVIII/365/21 RG Dopiewo z dnia 26.04.2021 r. ws. mpzp Zakrzewo pomiędzy ulicami Długą i Przemysłową. (3)
                Uchwała Nr XXXIV/429/21 RG Dopiewo z dnia 27.09.2021 r. ws. mpzp Zakrzewo- rejon ul. Niezłomnych i Sportowej. (3)
                Uchwała Nr XLIII/553/22 RG Dopiewo z dnia 25.04.2022 r. ws. mpzp Zakrzewo- rejon ulicy Długiej (część działki o nr ewid. 92/44) (3)
                Uchwała Nr XLVI/604/22 RG Dopiewo z dnia 29.08.2022 r. ws. mpzp Zakrzewo- rejon ul. Granicznej- zmiana (3)
                Uchwała Nr XLVI/605/22 RG Dopiewo z dnia 29.08.2022 r. ws. mpzp Zakrzewo- rejon ulicy Sosnowej (4)
            MPZP dla miejscowości Zborowo (0)
                Uchwała Nr XXIX/229/2000 RG Dopiewo z dnia 30.10.200 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gmina Dopiewo dla części wsi Zborowo oraz sporządzenia mpzp- działki nr ewid. 2/38 i 2/47. (1)
                Uchwała Nr III/27/98 RG Dopiewo z dnia 14.12.1998 r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części działki nr 47/1 we wsi Zborowo oraz sporządzenia mpzp dla tej części działki. (1)
                Uchwała Nr XLIII/357/01 RG Dopiewo z dnia 25.09.2001 r. w sprawie uchwalenia mpzp gminy Dopiewo, obejmującego działki położone w Zborowei i oznaczone numerami geodezyjnymi 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34. (1)
                Uchwała Nr XIX/268/16 RG Dopiewo z dnia 30.05.2016 r. w sprawie mpzp terenów usług sportu i rekreacji w miejscowości Zborowo, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXXIV/432/17 RG Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy Zbożowej. (5)
            MPZP dla miejscowości Żarnowiec (0)
                Uchwała Nr XLVI/602/22 RG Dopiewo z dnia 29.08.2022 r. ws. mpzp Żarnowiec- działki nr 38/1, 38/2, 37 i 43. (3)
            Palędzie i Dąbrówka - w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej (7)
            Dąbrowa, Zakrzewo i Dąbrówka - w rejonie ulicy Poprzecznej, Granicznej, Wiejskiej i Leśnej- etap I (2)
        Nieobowiązujące (0)
            MPZP dla miejscowości Dąbrowa (0)
                Uchwała Nr XX/283/16 RG Dopiewo z dnia 27.06.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Wiejskiej i Poprzecznej. (3)
                Uchwała Nr XXIV/332/16 RG Dopiewo z dnia 21.11.2016 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dąbrowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 307 i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. (1)
            MPZP dla miejscowości Dąbrówka (0)
                Uchwała nr LII/457/02 RG Dopiewo z 27 V 2002r. w sprawie uchwalenia MPZP terenu aktywizacji gospodarczej w mj. Dąbrówka dla części działaki nr ew. 99/3 o pow. ok. 2,5 ha (2)
            MPZP dla miejscowości Dopiewiec (0)
                Uchwała Nr VI/53/03 RG Dopiewo z dnia 31.03.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Szkolnej działka nr 190/1. (1)
            MPZP dla miejscowości Dopiewo (0)
                Uchwała Nr XIV/112/99 RG Dopiewo z dnia 25.10.16999 r. w sprawie uchwalenia mpzp Dopiewa, rejon ul. Wyzwolenia i Łąkowej. (1)
                Uchwała Nr XXXIV/434/17 RG Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Wiśniowej i Bukowskiej. (1)
                Uchwała Nr XXXIV/433/17 RG Dopiewo z dnia 25.09.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Dopiewo w rejonie ulicy Trzcielińskiej, działki nr ewid. 761/2, 761/4 i 761/5. (1)
                Uchwała Nr IX/100/15 RG Dopiewo z dnia 29.06.2015 r. w sprawei mpzp w miejscowości Dopiewo terenu w rejonie ulic Łąkowej i Wyzwolenia, działki nr ewid. 738/14. (1)
                Uchwała Nr XXXVI/295/05 RG Dopiewo z dnia 29.03.2005 r. w sprawei mpzp terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Wyzwolenia, działki nr 637/2 i 637/3. (1)
                Uchwała Nr XIII/137/03 RG Dopiewo z dnia 1.9.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Wyzwolenia dla działek nr ewid. 637/2 i 637/3. (1)
            MPZP dla miejscowości Drwęsa (0)
                Uchwała Nr XXXI/255/2000 RG Dopiewo z dnia 11.12.2000 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Więckowice (działki nr ewid. 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/14, 11/14, 11/16, 11/17, 11/24, 11/38). (1)
                Uchwała Nr XXXVI/243/97 RG Dopiewo z dnia 29.12.1997 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej w Więckowicach. (1)
            MPZP dla miejscowości Gołuski (0)
                Uchwała Nr V/33/11 RG Dopiewo z dnia 28.2.2011 r. w sprawie uchwalenia mpzp w miejscowości Gołuski dla działki o nr ewidencyjnym 201 (3)
            MPZP dla miejscowości Konarzewo (0)
                Uchwała Nr XXXIX/484/21 RG Dopiewo z dnia 22.12.2021 r. ws. mpzp Konarzewo - rejon ulic Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej (6)
            MPZP dla miejscowości Palędzie (0)
                Uchwała Nr XXX/243/2000 RG Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. w sprawie mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rezydencjonalnej w Palędziu rejon ul. Leśnej, gm. Dopiewo. (1)
            MPZP dla miejscowości Skórzewo (0)
                Uchwała Nr XXX/244/2000 RG Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. w sprawei mpzp Skórzewo nr ewid. działki 582/20. (1)
                uchwała Nr XLIX/428/02 RG Dopiewo z dnia 25.02.2002 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w mmiejscowości Dkórzewo działka ne 306/9. (1)
                Uchwała Nr XXIV/292/01 RG Dopiewo z dnia 26.2.2001 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, działka nr 306/23 i część działki nr 701. (1)
                Uchwała Nr IX/94/03 RG Dopiewo z dnia 26.5.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenów w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Poznańskiej, działki nr 292/21, 293/1 do 293/4, 294/2, 294/3, oraz część działki 292/20. (1)
                Uchwała Nr X/127/15 RG Dopiewo z dnia 31.08.2015 r. w sprawei mpzp w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej. (1)
                Uchwała Nr XXXI/403/17 RG Dopiewo z dnia 29.05.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo terneu w rejonie ul. Kolejowej, Sportowej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej. (1)
                Uchwała Nr XXXII/413/17 RG Dopeiwo z dnia 26.06.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, terenu w rejonie ul. Akacjowej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. (1)
                Uchwała Nr XXXVII/495/17 RG Dopiewo z dnia 18.12.2017 r. w sprawie mpzp w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Sadowej i Gruszowej. (1)
            MPZP dla miejscowości Więckowice (0)
                Uchwała Nr XV/145/03 RG Dopiewo z dnia 30.09.2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Jeziornej, działki nr ewid, 171 i 172. (1)
                Uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12.02.2015 r. w sprawie mpzp w obrębie geodezyjnym Więckowice, terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Buk. (1)
            MPZP dla miejscowości Zakrzewo (0)
                Uchwała Nr XV/133/11 RG Dopiewo z dnia 28.11.2011 r. w sprawie zmiany mpzp dla ustalenia przebiegu drogi wewnętrznej w miejscowości Zakrzewo, gmina Dopiewo. (3)
                Uchwała Nr XXVI/215/2000 RG Dopiewo z dnia 28.08.2000 r. w sprawie mpzp terenów budownictwa mieszkaniowego w Zakrzewie gm. Dopiewo. (1)
                Uchwała Nr XXX/245/2000 RG Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. w sprawie mpzp terenu uslug komunalnych-cmentarz w Zakrzewie przy ul. Gajowej. (1)
                Uchwała Nr XXX/249/2000 RG Dopiewo z dnia 27.11.2000 r. w sprawei mpzp w miejscowości Zakrzewo, działki nr 160/4, 160/3, 166/1, 160/7, 159/2, 163, 164, 165/1, 159/4, 161, 162. (1)
                Uchwała Nr XXXIII/214/97 z dnia 29.9.1997 r. w sprawie uchwaleni mpzp terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Zakrzewie rejon ul. Granicznej. (1)
    Warunki zabudowy (0)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.241.2017 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.302.2017 (2)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.349.2017 (2)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.234.2018 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.229.2018 (8)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.067.2020 (3)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.241.2020 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.245.2020 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.051.2021 (2)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.182.2021 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.196.2021 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.008.2022 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.005.2022 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.006.2022 (1)
        Numer sprawy: RPPiOŚ.6730.007.2022 (1)
        Numer sprawy: RPP.6730.035.2022 (1)
        Numer sprawy: RPP.6730.133.2022 (1)

Akty normatywne
    Dziennik Ustaw (0)
    Monitor Polski (0)
    Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego (0)
    Dostęp do aktów normatywnych w UG Dopiewo (1)

Informacje
    Bezpłatna pomoc prawna (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        VII kadencja 2014-2018 (0)
            Kierownicy - Pracownicy / Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            za 2016 rok (6)
            za 2017 rok (6)
            Oświadczenia na koniec VII kadencji (22)
        VIII kadencja 2018-2023 (0)
            Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji (22)
            Dyrektorzy jednostek organizacyjnych (3)
            Kierownicy - Pracownicy / Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (3)
            za 2018 rok (5)
            za 2019 rok (6)
            za 2020 rok (5)
            za 2021 rok (6)
            Wójt Gminy Dopiewo - 2021 (1)
    Instrukcja korzystania z BIP (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)
    Komunikaty (0)
    Statystyka (0)
    Niepublikowane w BIP (2)
    Koordynator do spraw dostępności (1)
    Redakcja (1)
    Akty prawne (5)
    Sprawozdawczość (1)
    Raport o stanie Gminy (0)
        Raport o stanie Gminy za 2021 rok (1)
        Raport o stanie Gminy za 2020 rok (1)
        Raport o stanie Gminy za 2019 rok (1)
        Raport o stanie Gminy za 2018 rok (1)
    Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (1)
    Preferencyjny zakup węgla (1)

Referenda
    Referendum ogólnokrajowe 2015r. (10)

Wybory
    Przedterminowe wybory wójta gminy Dopiewo 2021 (24)
    Wybory Prezydenckie 2020 (0)
        Wybory prezydenckie - II tura - 12.07.2020 (1)
        Wybory prezydenckie - I tura - 28.06.2020 (7)
        Wybory Prezydenckie 10.05.2020 (13)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 (8)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (11)
    Wybory samorządowe 2018 (30)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (6)
    Wybory Prezydenckie 2015 (0)
        Informacje (5)
        Komunikaty (5)
        Obwieszczenia (2)
        Ogłoszenia (2)
        Postanowienia (1)
        Wyjaśnienia (1)
        Zarządzenia (1)
    Wybory samorządowe 2014 (0)
        Komunikaty (17)
        Obwieszczenia (9)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (0)
        Komunikaty (4)
        Obwieszczenia (2)
        Wyborcy niepełnosprawni (1)
    Wybory Parlamentarne 2011 (0)
        Komunikaty (4)
        Obwieszczenia (1)
    Wybory Samorządowe 2010 (0)
        Komunikaty (3)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 (2)
    Wybory samorządowe 2006 (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij