Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu
Symbol kontroli: LPO-4101-15-03/2013 - P/13/015
Data przeprowadzenia kontroli: 9.08.2013 - 22.08.2013
Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Dopiewo - Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska