W sprawie:
odwołania od decyzji administracyjnej dotyczącej przedsięwzięcia pt.: "Modernizacja Kolejowego Korytarza Nr II (E20 i C-E20) - Pozostałe roboty"

Data uchwały:
2012-11-02

Numer uchwały:
XXXVI/264/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia