1.      Stanowisko Nr 1/07  Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lutego 2007 r.   w sprawie dofinansowania wyjazdu młodzieży do Francji w  ramach wymiany Polsko-Francuskiej. 

 2.      Stanowisko Nr 2/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zbadania przez Wójta Gminy przesłanek w celu utworzenia przedszkola w Dopiewcu.

3. Stanowisko Nr 3/07 Rady Gminy Dopiewoz dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zbadania przez Wójta Gminy przesłanek w celu utworzenia przedszkola w Więckowicach oraz utworzenia w Więckowicach klasy/klas integracyjnych od dnia 01.09.2007 r.