W sprawie:
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Wyzwolenia, działki ewid. nr 637/2, 637/3

Data uchwały:
2004-05-31

Numer uchwały:
XXV/218/04

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia