Koordynator do spraw dostępności:

Elżbieta Basińska - Podinspektor ds. administracyjnych tel. 618 906 361

e-mail: elzbieta.basinska@dopiewo.pl

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62 070 Dopiewo