Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie cieku wodnego i ulicy Młyńskiej, gmina Dopiewo.