Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Jednostki pomocnicze

Wyciąg z Uchwały Nr XX/277/16 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo

 

Statut Gminy Dopiewo

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dopiewo,

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Dopiewo,

3)      Komisji – należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy Dopiewo,

4)      Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dopiewo;

5)      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dopiewo,

6)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Dopiewo,

7)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym,

8)      Jednostce pomocniczej – należy przez to rozumieć Sołectwo.

 

ROZDZIAŁ II

Gmina Dopiewo

 

§5

1.      W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze tj. Sołectwa.

2.      Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

3.      Aktualny wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 3. do niniejszej uchwały.

 

ROZDZIAŁ III

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§7

1.      O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

a)      inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;

b)      utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

c)      projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

d)      przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

2.      Uchwały, o jakich mowa w ust. 1. powinny określać w szczególności:

a)      obszar;

b)      granice;

c)      siedzibę władz;

d)      nazwę jednostki pomocniczej.

 

§8

1.      Organizację i zasady działania jednostek pomocniczych, określają ich statuty, uchwalone przez Radę.

2.      Rada ustala wysokość przysługujących Sołtysom diet.

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XX.277.16 - Zał. Nr 3 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XX.277.16 - Zał. Nr 3 (157.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-02-18 12:51:14
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-02-18 12:52:32
Ostatnia zmiana:2018-03-14 10:42:35
Ilość wyświetleń:5567
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij