Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.14.2017 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 6 lutego 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji (wymianie) dopalacza na terenie zakładu Marmite Sp. z o.o. na działkach o nr ewid. 140/1 oraz 141/4  obręb Zakrzewo, Gmina Dopiewo w celu poprawy efektywności instalacji