Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.21.2016 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 6 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Wielkopolska Technika Powierzchniowa Sp. z o. o. na terenie działki o nr ewid. 254/2 obręb Więckowice, Gmina Dopiewo