W dniu 4 października 2016r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 165 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2017 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”

 

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi w dniu 27 października 2016 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a.