Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.25.2015 o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego narozbudowie instalacji do termicznego oczyszczania gazów odlotowych na terenie działki o nr ewid. 637/3 w miejscowości Dopiewo, gmina Dopiewo  oraz montażu zbiornika buforowego na octan etylu o pojemności