Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RPPiOS.6220.11.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej stacji paliw na terenie działki o nr ewid. 42/53 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo