Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.), Gmina Dopiewo zamieszcza ofertę  na realizację zadania publicznego pt. „ZDROWE RELACJE – warsztaty uświadamiające jak ważne jest zdrowe funkcjonowanie w rodzinie” złożoną przez  Fundacji  Innowacji Społecznych FISHKA