Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.19.2016 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 6 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wakeparku – toru wodnego i dwóch wyciągów do nart wodnych na terenie działek o nr ewid. 412/1, 413/1 oraz 14/3 obręb Dąbrowa, Gmina Dopiewo