Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2017 r. dotyczącego zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego wznowionego postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. (znak IR.III-6.7820-14/11) w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2011 r. nr 12/2011 (znak IR.III-6.7820-14/11) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odc. Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła „Głuchowo” autostrady A2 w zakresie budowy wiaduktu WS 22A nad linią kolejową PKP w ciągu drogi dojazdowej nr 2.13-2.18 wraz z budową dróg dojazdowych oraz usunięcia kolizji linii wysokiego napięcia 400 kV relacji Plewiska-Krajnik z przebiegiem obwodnicy w km 22+883 i 23+311, na terenie gminy Dopiewo, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia