Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.1.2016 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 7 października 2016 r. decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo-produkcyjnych z budynkami biurowo-socjalno-technicznymi na terenie działek o numerach ewidencyjnych 123/6, 135 i 136 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo