Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.6.2016 o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo dnia 18 lipca 2016r. postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P oraz drogi powiatowej nr 2403P, planowanego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 82, 81, 79/1, 35/2, 60/2, 60/1, 57, 59, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 68/3, 67, 64, 61, 56/2, 103/2, 103/6, 236/8, 236/7, 103/5, 103/4, 199/8, 251/1, 199/4, 199/3, 192, 251/2, 245/1, 239/8, 239/7, 239/6, 238/2, 236/1, 142/10, 249, 223, 225/1, 225/3, 312 obręb Więckowice, gmina Dopiewo, 436, 207/2, 435/2, 435/1, 194/1, 207/1, 222/6, 413, 422/1, 422/34, 423/12, 423/10, 423/8, 422/27, 422/28, 422/42, 422/50, 422/6, 422/7, 422/5, 179/104, 179/106, 179/108, 184/1, 423/1 obręb Lusówko, gmina Tarnowo Podgórne