Obwieszczenie nr RPPiOS.6220.6.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2392P na terenie działek o nr ewidencyjnym:

Gmina Dopiewo, obręb Więckowice:  82, 81, 79/1, 35/2, 60/2, 60/1, 57, 59, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 68/3, 67, 64, 61, 56/2

Gmina Tarnowo Podgórne, Obręb Lusówko: 436, 207/2, 435/2, 435/1, 194/1, 207/1, 222/6, 422/1, 422/34, 423/12, 423/10, 423/8, 422/27, 422/28, 422/42, 422/50, 422/6, 422/7, 422/5, 179/104, 179/106, 179/108, 184/1, 423/1,

a także na rozbudowie drogi powiatowej 2403P na terenie działek o nr ewidencyjnym:

Gmina Dopiewo, obręb Więckowice: 82, 81, 79/1, 103/2, 103/6, 236/8, 236/7, 103/5, 103/4, 199/8, 251/1, 199/4, 199/3, 192, 251/2, 245/1, 239/8, 239/7, 239/6, 238/2, 236/1, 142/10, 249