OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.13.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie działek o nr ewid. 335 i 315 oraz na terenie części działek o nr ewid. 284/21, 281/2 i 314, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo