OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.104.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Joanka – Dopiewiec na terenie części działek o nr ewid. 149/1, 150/3, 169/2, 183/1, 182/3, 202/1, 205/8, obręb Trzcielin, na terenie części działek o nr ewid. 566/1, 563/1, 571/1, 570/1, 547/1, 235/8, 369/4, 369/3, 369/1, 466/1, 468/1, 469/1, obręb Konarzewo, na terenie części działek o nr ewid. 294/3, 294/5, 293/1, 293/2, 121/7, 282/1, 282/4, 278, 281/4, 185/2, obręb Dopiewiec