OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.70.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 51/4, 23/5, 318/11, 9/5, 9/16, 9/23, 61/21, 9/3, 9/19, 9/26, 55/36, 55/71, 55/66, 54/21, 4/14, 3/6 i 3/11 oraz na terenie części działek o nr ewid. 150, 51/5, 51/3, 66/1, 66/2, 16, 61/22, 55/37 i 54/17, obręb Dopiewiec, Gmina Dopiewo