X sesja Rady Gminy Dopiewo odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 1500 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.