OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.54.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej oraz ciągu pieszego na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewo na terenie części działki o nr ewid. 307, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo