OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.23.2015 o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej z działek o numerze ewidencyjnym 372/2, 399, 397, 471/14 obręb Dąbrowa oraz 1/4 i 3/4 obręb Skórzewo na działki o nr ewidencyjnym 372/2, 399, 397, 471/14 obręb Dąbrowa oraz 3/4 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo