Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5 sierpnia 2014r. znak: WOO-II.4242.1.2014.EK.12 dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” d. Głuchowo”) Wrocław (A8 węzeł „Widawa”) – odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” d. Głuchowo”) – Wronczyn (węzeł „Mosina” – d. „Wronczyn”)”.