W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zborowo, terenu w rejonie ulicy Zbożowej

Data uchwały:
2014-04-28

Numer uchwały:
LXVI/454/14

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia