W sprawie:
ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z urządzeń placu zabaw, alejek spacerowych i siłowni zewnętrznej wraz z terenem przyległym w miejscowości Żarnowiec

Data uchwały:
2014-04-28

Numer uchwały:
LXVI/452/14

Podjęta przez:
Rady Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego