Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 25/14 Wójta Gminy Dopiewo - Kierownika Urzędu dzień 2 maja 2014 r. zostaje ustanowiony dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Dopiewo, w zamian za Święto Narodowe Trzeciego Maja przypadające w sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy.

W dniu 2 maja 2014 r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur telefoniczny w godzinach od 9:00 do 15:00 w sprawach dotyczących zgonów pod numerem telefonu 603 503 631.