W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLI/282/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2013 rok

Data uchwały:
2013-11-25

Numer uchwały:
LVII/397/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia