W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LV/384/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dopiewo, o której mowa w art. 80 ust. 2e ustawy o systemie oświaty w wysokości wyższej niż wysokość określ

Data uchwały:
2013-11-25

Numer uchwały:
LVII/393/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego