W sprawie:
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dopiewo na lata 2006-2015

Data uchwały:
2006-06-26

Numer uchwały:
LV/432/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia