W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2013 r.

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/248/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2013 r.