W sprawie:
podziału Gminy Dopiewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/249/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 5298 z dnia 16.11.2012 r