W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/250/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia