W sprawie:
zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/254/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia