W sprawie:
nadania nazw ulic ks. Jana Laskowskiego i ks. Stanisława Hartlieba we wsi Konarzewo

Data uchwały:
2012-10-29

Numer uchwały:
XXXV/258/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 5304 z dnia 16.11.2012 r.