W sprawie:
realizacji projektu o nazwie: "Przedszkole Publiczne w Skórzewie"

Data uchwały:
2012-09-24

Numer uchwały:
XXXIV/246/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia