W sprawie:
nadania nazwy ulicy Cukrowa we wsi Dąbrowa

Data uchwały:
2012-09-24

Numer uchwały:
XXXIV/242/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego