W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłku na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.

Data uchwały:
2012-09-24

Numer uchwały:
XXXIV/239/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia